Przejdź do głównej treści

Akademia JobRouter®

Ucz się w swoim tempie

Cyfrowe zmiany są szybkie - zapewnij sobie przewagę, którą daje Ci wiedza, dzięki aktualnym informacjom będącym zawsze w zasięgu ręki.

JobRouter® Academy jest Twoim kluczem do poszerzenia wiedzy o platformie, zarówno w ramach szkoleń jak i interaktywnej nauki. Twórz swoje ogólne i specjalistyczne know-how we wszystkich obszarach cyfryzacji procesów i utrzymuj istniejącą wiedzę w ustrukturyzowany sposób. Na naszej platformie blended learningu możesz znaleźć webinaria i materiały wideo objaśniające działanie modułów JobRouter®, jak również materiały szkoleniowe uzupełniające wiedzę praktyczną.

Zdobywaj umiejętności i wiedzę jako projektant procesów, administrator lub użytkownik systemu. W celu strategicznego rozwoju pracownika istnieje również możliwość zarejestrowania pracowników na szkolenia w zakresie certyfikacji, dzięki czemu staną się cyfrowymi ekspertami w Twoim przedsiębiorstwie.

Następne webinarium

Zalety platformy JobRouter

Szkolenia Stacjonarne

Twój szybki start w cyfrowej transformacji

Designer Basic

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie do systemu JobRouter, ogólny zarys działania systemu
 • Zarządzanie systemem - interfejs użytkownika oraz panel administracyjny
 • Logi, debugowanie
 • Struktura bazy danych oraz plików, wykonywaniu backupu systemu
 • Zarządzanie użytkownikami, rolami oraz uprawnieniami
 • Moduły dodatkowe systemu
 • Instalacja platformy
 • Wprowadzenie do JobRouter® Designer - projektanta procesów
 • Projektowanie schematu procesu (szkieletu)
 • Projektowanie szczegółowe
 • Kroki systemowe, integracja oraz skrzynki procesu
 • Symulacja, analiza i debugowanie procesów
 • Uruchomienie oraz aktywacja procesu
 • Formularze, JavaScript, SQL, proste funkcje PHP
 • Moduły dodatkowe powiązane z procesem - JobTimer, JobStart, JobData
 • Tworzenie raportów z użyciem SQL (moduł JobSelect)
 • Archiwizacja danych procesu (moduł JobArchive)

Zaawansowana automatyzacja dla Twojej firmy

Designer Expert

Zakres szkolenia:

 • Formularze, JavaScript, SQL
 • PHP - zaawansowane funkcje, możliwości, praca z tabelami
 • Używanie zewnętrznych bibliotek
 • Funkcje wykonywane w tle oraz wykonywane na skrzynce odbiorczej
 • Moduły dodatkowe powiązan z procesem - zaawansowane funkcje i możliwości
 • JobStart
 • JobImport
 • JobData
 • Dashboard API - tworzenie dashboardów w JobRouter® (PHP, HTML, JavaScript)

 

Czerp najwięcej z elastyczności platformy

Integration Developer

Zakres szkolenia:

 • Tworzenie i podpinanie własnych kontrolek JavaScript do formularzy
 • Modyfikacja standardowych kontrolek
 • Wprowadzenie do JobRouter® REST API - aktywacja i zatwierdzanie obiegów z zewnętrznych systemów
 • Wprowadzenie do WebService
 • Tworzenie własnego JobRouter® System Activity (czyste PHP lub PHP + .NET C#)

 

Szkolenia interaktywne

JobRouter® Academy oferuje obecnie podstawowe szkolenie w zakresie projektowania procesów i modułowe webinaria.

Cały czas rozszerzamy naszą ofertę. Już wkrótce na platformie Akademii udostępnimy materiały wideo dotyczące nowych funkcjonalności wdrożonych w najnowszej wersji platformy JobRouter® 5.0 , szkoleń w zakresie sprzedaży JobRouter®, dobrych praktyk czy przybliżające rozwiązanie JobRouter® Solution Templates.

Wybierz standardowe szkolenia

Możesz zarezerwować szkolenia poprzez JobRouter® Academy. Nasza oferta jest cały czas rozszerzana.

Dane osobowe
Rezerwacja
Ochrona danych osobowych
do góry