Przejdź do głównej treści

Niskokodowe projektowanie procesów z JobRouter®

Cyfryzacja procesów ma wpływ na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, dlatego wszyscy powinni być zaangażowani w kształtowanie tego procesu.

Dzięki JobRouter® Designer, platforma zapewnia interfejs graficzny (GUI) umożliwiający wyświetlanie i tworzenie kompleksowych, webowych aplikacji przepływu pracy. Możesz projektować i edytować poszczególne przepływy pracy w graficznym schemacie blokowym.

Poniżej dowiesz się, w jaki sposób projektowane są procesy JobRouter® i jak możesz kształtować swoje własne praktyki biznesowe bez posiadania jakichkolwiek umiejętności w zakresie programowania.

Tworzenie procesów w JobRouter® jest niskokodowe, lecz skuteczne

Projektowanie graficznych schematów blokowych

Schemat blokowy wyświetla przepływ Twoich procesów i pomaga Ci tworzyć formularze, określać zasady, konfigurować eskalacje i przeprowadzać integracje właściwe dla danego przepływu pracy. Rozbudowywanie Twojego procesu zaczyna się poprzez dodawanie kolejnych etapów.

4 kroki w kierunku efektywnych procesów

 1. Po prostu kliknij, aby wybrać z menu i dodać kolejny etap do Twojego procesu. Zrozumiałe symbole ilustrują funkcje poszczególnych etapów w Twoim schemacie blokowym.
 2. Funkcja „przeciągnij i upuść” umożliwia przenoszenie poszczególnych etapów i układanie ich w ustalonym przez Ciebie porządku.
 3. Jeśli chcesz dodać formularze i zasady biznesowe do danego etapu, możesz je edytować bezpośrednio z poziomu edytora schematu blokowego.
 4. Strzałki wykorzystywane są do łączenia etapów i ustalania sekwencji etapów w Twoim procesie.

Projektowanie formularzy elektronicznych

 

Elektroniczne formularze (e-formularze) są interfejsem pomiędzy systemem JobRouter a użytkownikiem. Formularze dostarczają informacje użytkownikowi i umożliwiają mu pracę na danych procesowych. Dzięki wbudowanej funkcjonalności Forms Designer tworzenie formularzy jeszcze nigdy nie było tak proste.

 

Zintegrowane zarządzanie dokumentami

 

Dzięki funkcjom integracji zarządzania dokumentami możesz udostępniać użytkownikom dokumenty, które są potrzebne do przetwarzania formularzy. Do takich dokumentów należą na przykład faktury, których szczegółowe dane są sprawdzane i zatwierdzane lub odrzucane przez użytkownika w formularzu. Proces może zostać zaprojektowany tak, aby wyświetlał fakturę, dokument PZ, wycenę, a nawet kopię umowy. Formularze JobRouter mogą być konfigurowane tak, aby wyświetlały wszystko, czego użytkownik może potrzebować do podjęcia decyzji.

 

Szeroki wachlarz elementów formularzy …

... daje użytkownikowi mnogość zastosowań - może on włączać je do formularzy i tym samym konfigurować je zgodnie ze swoimi potrzebami. Typowe elementy obejmują pola i obszary tekstowe, listy, przyciski opcji, przyciski wyboru, przyciski, pola załączników, plików, zdjęć, linki, daty i wiele, wiele innych!

Elastyczne zarządzanie uprawnieniami i rolami to podstawa silnego biznesu

Projektowanie zasad biznesowych

Zasady biznesowe kontrolują takie działania jak zmiana wartości w bazie danych, przekierowanie przepływu procesu na kolejny etap oraz kopiowanie, usuwanie lub przemieszczanie załączonych plików.

 • Możesz przypisać dowolną liczbę zasad biznesowych do danego etapu procesu.
 • Zasady biznesowe są wdrażane po ukończeniu danego etapu, czyli z chwilą kliknięcia przycisku „Wyślij” w formularzu.
 • Jeśli ustaliłeś kilka zasad dla danego etapu, JobRouter będzie je kolejno przetwarzał.​

Wybieraj spośród wielu gotowych zasad biznesowych

 • Zasada przekierowania kontroluje przepływ procesu, definiując tym samym, który etap ma w danym momencie nastąpić.
 • Zasada zakończenia kończy przepływ procesu.
 • Zasada przypisywania może modyfikować dane związane z procesami.
 • Zasada realizacji daje początek różnym działaniom, takim jak wysyłanie maili i załączników z danymi lub eksportowanie danych.
 • Jeśli moduł DocuWare został zainstalowany, zasada DocuWare może inicjować działania związane z zarządzaniem dokumentami DocuWare.

Projektowanie zasad eskalacji

JobRouter ułatwia wykorzystanie Eskalacji Procesów (Process Escalation) w celu określenia ogólnego czasu trwania procesu, jak również czasu przewidzianego na przetwarzanie poszczególnych etapów.

 • Przykład: możesz rozpocząć proces danego dnia, np. 1 kwietnia, i określić, że będzie trwał 5 dni. Data końcowa całego procesu jest określana automatycznie i w tym przypadku będzie to 5 kwietnia. Wdrożenie tego rozwiązania wymaga opcjonalnego modułu JobTimer

Przykłady eskalacji działań

 • Możesz ustalić dowolną liczbę powiadomień mailowych lub przypomnień, które zostaną wysłane do użytkownika przed lub po terminie ukończenia danego zadania.
 • Możesz również wysłać powiadomienie mailowe do przełożonego z informacją o zbliżającym się lub niedotrzymanym terminie.
 • Możesz automatycznie przydzielić zadanie innemu użytkownikowi na podstawie zbliżającego się lub niedotrzymanego terminu.
 • Co więcej, możesz przesyłać powiadomienia na zewnętrze adresy mailowe na podstawie zbliżającego się lub niedotrzymanego terminu lub na podstawie pomyślnie wykonanego zadania.
 • Możesz również dodać zasady biznesowe, które dynamicznie mogą tworzyć lub modyfikować eskalacje w przebiegu procesu.

Symulacje i testy

Gdy tylko Twój nowy proces biznesowy zostanie zaprojektowany, jest on gotowy do przetestowania w ramach wbudowanego symulatora JobRouter.

Jako projektant procesu chcesz przechodzić przez proces w trybie symulacji, etap po etapie. W ten sposób możesz z łatwością kontrolować wszystkie dane w procesie i monitorować określone zasady biznesowe. Symulacja i testy to bardzo prosty sposób na zagwarantowanie, że każda funkcja i każda zasada biznesowa Twojego nowego procesu biznesowego działa tak, jak powinna.

do góry