Przejdź do głównej treści

Szablon rozwiązań JobRouter® (Solution Template)

Wydajne edytowanie i zarządzanie fakturami przychodzącymi

Czas to pieniądz - to powiedzenie sprawdza się również w przypadku edycji faktur. Dzięki cyfrowemu przetwarzaniu faktur przychodzących zachowujesz pełną kontrolę i gwarantujesz realizację otrzymanych zniżek.

Prędzej czy później każda firma ma do czynienia z fakturami. Jeśli w tym samym czasie wpływa wiele faktur, częściowo w formie papierowej, często trudno jest zarządzać procesem wydawania. Problem można rozwiązać za pomocą szablonu przetwarzania faktur przychodzących (Incoing Invoice Processing). Za pomocą tego szablonu możesz zarządzać procesami związanymi z fakturami przychodzącymi, począwszy od rejestracji faktury poprzez kontrolę aż do jej wydania. Za pomocą tabeli z przypisanymi kontami możliwa jest również alokacja poszczególnych kosztów do różnych centrów kosztowych, takich jak działy lub osoby, i uzyskać zatwierdzenie kosztów. Często wyzwaniem dla firmy jest szybkie i opłacalne przetwarzanie różnych źródeł faktur papierowych i cyfrowych. Może to prowadzić do utraty rabatów. Tutaj również możesz liczyć na pomoc JobRouter - szablon przetwarzania faktur przychodzących umożliwia automatyczne odczytywanie faktur za pomocą OCR i rejestrowanie w systemie. Co więcej, w prosty sposób możesz wprowadzić rabaty cenowe w predefiniowanym polu.

 

Dzięki szablonowi przetwarzania faktur przychodzących Twoje biuro jest o krok bliżej do stania się prawidziwie bezpapierowym biurem.

Szybki przegląd funkcji

 • możliwość dodawania załączników do procesu
 • funkcja komentowania
 • tabela z przypisanymi kontami
 • tworzenie rejestrów księgowych
 • Jest to zawarte w szablonie przetwarzania faktur przychodzących (Incoming Invoice Processing)

  supplied widgets
  supplied widgets

  Widgety

  Kupując szablon przetwarzania faktur przychodzących otrzymujesz wiele widżetów, które możesz wykorzystać w Twojej codziennej pracy z fakturami: dzięki nim możesz analizować alokację kosztów do poszczególnych działów lub projektów w panelu JobRouter®, przeglądać sumy wszystkich faktur rozłożone na tygodnie, miesiące, kwartały i lata oraz dowiedzieć się, które centra kosztowe mają otwarte procesy przetwarzania faktur.

  Dispatcher starts

  Dyspozytor rozpoczyna przetwarzanie faktur przychodzących

  There are different ways to feed invoices into your JobRouter®: Either as manual upload, as automated scanning process and FTP transmission, or via e-mail. In one of the first steps the most important data are automatically read from the invoice via OCR. Then the dispatcher, for example a group of persons or one person in charge, is informed about the started process. He verifies the read data and can add further information to the table, such as payment conditions and discounts. Additionally, there is the possibility to assign individual cost components to different tax rates.

  Dispatcher starts
  Factual verification and assignment table
  Factual verification and assignment table

  Merytoryczna weryfikacja i tabela dekretacji

  jest również ustalenie, w jaki sposób należy przeprowadzać merytoryczną weryfikację. Może ją pominąć, przydzielić danej osobie lub przeprowadzić ją samodzielnie zgodnie z określonym stanowiskiem. Uzupełniająco może przypisać kwoty do indywidualnych centrów kosztowych, działów lub osób w tabeli dekretacji.

   

  Rozpocznij proces przesyłania

  istnieje również siedem skrzynek odbiorczych, do których można przesyłać faktury: weryfikacja merytoryczna, zatwierdzanie, ogólne zarządzanie, przesyłanie przez nabywcę, rachunkowość, odrzucone i rejestry księgowe. Jeśli dany etap procesu nie jest potrzebny, może zostać pominięty. Faktury mogą zostać odrzucone przez rewidenta danej skrzynki. W takim przypadku faktura trafia do skrzynki „Odrzucone”.

   

  Overview of all open and already booked receipts
  Overview of all open and already booked receipts

  Przegląd wszystkich otwartych i zaksięgowanych pokwitowań

  Szablony rozwiązań oferują dwie dodatkowe funkcje przeglądu: możesz przeglądać wszystkie otwarte pokwitowania, jak również wszystkie zaksięgowane faktury w jednej tabeli.

  do góry