Przejdź do głównej treści

Twórz procesy zgodne z RODO razem z JobRouter®

Automatyzuj wnioski o wgląd do danych osobowych i ich usuwanie w ramach RODO.

Wejście w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w dużym stopniu zwiększyło zakres praw osób odnośnie wykorzystania ich danych osobowych na terenie Europy. Rozporządzenie obejmuje prawo do uzyskania informacji na temat zebranych przez firmę danych osobowych - nawet jeśli żadne dane nie są przechowywane (negatywne informacje). Przetwarzanie żądań podlega przepisom w zakresie przetwarzania i akceleracji zawartym w Art. 12 ustęp 3 i 4 RODO: co do zasady administrator zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą w przeciągu miesiąca. W zależności od liczby żądań i ich złożoności możliwe jest wnioskowanie o przedłużenie terminu. W konsekwencji narzuca to krótki termin, który wymaga dokładnego przygotowania i organizacji wewnętrznych procesów.

Szablon rozwiązań: RODO

Półautomatyczne wprowadzanie danych zgodnie z RODO

The JobRouter® "GDPR" Solution Template makes it possible to process requests for data inspection and data deletion quickly, traceably and clearly through a semi-automated process. In the first step, the systems and applications used in the company are collected and assigned to persons responsible for checking the system for incoming data queries. Furthermore, a data protection officer must be appointed, who is available as a contact person and who manages all requests. This clearly defines the individual roles and duties of each employee, the rest is automatically queried and processed by the process.

This enables companies to quickly integrate a workflow that is initiated externally - for example, by a form or a button on the website. Once the requester has been uniquely authenticated, the process enables the request to be forwarded to all responsible employees by a workflow and can be processed immediately through their inbox.

Zalety zautomatyzowanego dostarczania danych

 • zadania są przydzielane godnie z zasadami autoryzacji
 • przejrzysta identyfikowalność i bezpieczeństwo
 • większa przejrzystość i kontrola
 • jasne zasady dotyczące zarządzania danymi
 • lepsza struktura dla wewnętrznych przepływów pracy
 • większe zadowolenie klientów
 • niższe koszty zadań manualnych
 • zredukowane ryzyko nieefektywności

Dzięki szablonowi JobRouter® RODO możesz rzetelnie zarządzać wszystkimi wnioskami o sprawdzenie lub usunięcie danych, zachowując jednocześnie pełną zgodność z RODO! Wystarczy, że zainstalujesz i skonfigurujesz szablon JobRouter RODO, aby następnie móc cieszyć się jego funkcjonalnościami. Co więcej, szablon może być modyfikowany w dowolnym momencie zgodnie z Twoimi potrzebami.

Czym jest szablon RODO?

Rozpocznij proces

Wyróżniamy trzy sposoby rozpoczęcia procesu i przetwarzania zapytania: 

 1. bezpośrednio z platformy JobRouter® z pomocą kroku startowego
 2. przesłanie zapytania drogą mailową do monitorowanej skrzynki pocztowej
 3. przy pomocy publicznego linku w celu uruchomienia aplikacji

Umożliwia to firmom szybką integrację zewnętrznie zainicjowanego przepływu pracy, np. poprzez formularz lub przycisk na stronie internetowej.

Wnioskuj

Dane osobowe osoby wnioskującej (nazwisko, imię, adres mailowy) są zbierane przy pomocy formularza. Dane te są niezbędne do przypisania zlecenia i przeprowadzenia weryfikacji przed procedurą przetwarzania wniosku. Po uwierzytelnieniu osoby wnioskującej (na drodze linka w potwierdzeniu mailowym), wniosek jest przekazywany w ramach przepływu pracy do wszystkich odpowiedzialnych pracowników, którzy zajmują się przeglądaniem danych.

Wniosek o sprawdzenie (podmiot przetwarzający dane)

Osoba odpowiedzialna sprawdza we właściwym systemie/aplikacji, czy dane osobowe odnoszące się do osoby wnioskującej są dostępne i wprowadza je bezpośrednio do pola dialogowego.

Łącz informacje

Proces łączy wszystkie informacje w formie tabeli. Taka tabela zawiera wszystkie informacje na temat systemów i odpowiedzialnych pracowników, jak również komentarze danych pracowników z informacjami wyjaśniającymi dotyczącymi wnioskowanych danych osobowych.

Wniosek o sprawdzenie (inspektor ds. ochrony danych)

Dane są ponownie sprawdzane przez inspektora ds. ochrony danych i - jeśli będzie to konieczne - mogą być uzupełnione o końcowy komentarz dotyczący wniosku. Osoba wnioskująca otrzyma maila ze wszystkimi informacjami w formie załącznika w formacie PDF.

Wnioskuj o usunięcie danych osobowych

Wniosek jest już zamknięty lub może zostać bezpośrednio wznowiony na drodze kontrolnego wniosku o usunięcie danych poprzez link w wiadomości mailowej. Inspektor ds. ochrony danych ponownie otrzymuje tabelę i może zlecić usunięcie danych. Działanie to jest udokumentowane w dodatkowym polu uwag.

Co chcesz teraz zrobić?

 • Kup Solution Template (szablon rozwiązań)

  Nie chcesz już dłużej czekać? Ten proces jest dostępny jako gotowe do wykorzystania i wdrożenia rozwiązanie. Szybko i w prosty sposób dostosujemy standardową wersję do Twoich wymagań i struktury Twojego przedsiębiorstwa.

 • Przypadek zastosowania

  6 rozwiązań dla procesów zgodnych z RODO

  Cyfrowe narzędzia i technologie oparte na cyfrowych procesach i kompleksowych przepływach pracy mogą pomóc zredukować dodatkową pracę manualną i koszty. Dowiedz się, w jaki sposób JobRouter® może przyczynić się do zwiększenia wydajności Twoich procesów RODO.

 • Szablon Rozwiązań

  Zautomatyzowane rozwiązania dotyczące zarządzania umowami

  Optymalnie określony proces zarządzania umowami wspiera cały cykl życia klienta, obejmując wszystkie kroki, które zawierają, przetwarzają lub wymagają danych umownych.

do góry