Przejdź do głównej treści

Szablony rozwiązań JobRouter®

Zarządzaj wdrażaniem pracowników w pełni cyfrowo i zwiększ zadowolenie pracowników

Za pomocą szablonu wdrażania pracowników (Employee Onboarding) możesz zarządzać wszystkimi danymi osobowymi i informacjami dotyczącymi nowych pracowników centralnie i zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych. Zapewnia to menedżerom HR i finansowym ogólny przegląd poszczególnych pracowników, wgląd do ich kompetencji i uprawnień, jak również ról, co tym samym może znacznie zmniejszyć obciążenia administracyjne.

 

Szablon rozwiązań JobRouter® (Solution Template)

Funkcje Szablonu Wdrażania Pracowników

 • Rejestrowanie wszystkich potrzebnych danych osobowych, takich jak dane dotyczące bezpośrednich przelewów, formularze dotyczące podatków i świadczeń, godziny pracy, umowy, w tym umowy o zachowaniu poufności, itd. (np. na potrzeby cyfrowych akt osobowych)
 • Dokumenty, które pracownik musi podpisać przed rozpoczęciem pracy mogą zostać przesłane w ramach procesu.
 • Współpracownicy są informowani w odpowiednim czasie; opis stanowiska, organizacja miejsca pracy, zapewnienie materiałów do pracy, przesłane dokumenty.
 • Wnioski o dostęp do wszystkich kont i domen są generowane automatycznie.
 • Przydzielenie przełożonego, który jest osobą kontaktową dla nowego pracownika.
 • Kontrola nad wszystkimi procesami zatwierdzania związanymi z miejscem pracy oraz wypełnianie dokumentacji związanej z żądanymi autoryzacjami i dostępami, jak również zatwierdzenia wydawane przez kierowników.

Czym jest szablon wdrażania pracowników?

Zbieraj dane osobowe

W pierwszej kolejności wprowadź dane osobowe, takie jak miejsce urodzenia, narodowość, zdjęcie i wykształcenie, jak również informacje dotyczące rodzaju umowy i wybranych ustaleń. Zarządzaj wszystkimi za pomocą tabeli JobData i informuj odpowiednich przełożonych.

Organizuj środowisko pracy

Następnie zorganizuj stanowisko pracy. Wybierz wiodący język w JobRouter®, zdefiniowane załączniki i zasoby wymagane dla danego stanowiska i przechowuj je jako szablony. Możesz wybrać wszystkie wymagane zasoby, jak również osoby odpowiedzialne i określić termin, do którego zamówienie musi zostać zakończone. W tym celu możesz uwzględnić innych pracowników i przypisać im konkretne zadania.

Edytuj dokumenty związane z zatrudnieniem

Kolejnym krokiem jest optymalizacja komunikacji z pracownikami. Proces wdrażania pracowników umożliwia Ci udostępnianie dodatkowych dokumentów nowym pracownikom przed rozpoczęciem pracy lub przesłanie im dokumentów do podpisania. Udostępniaj współpracownikom takie dokumenty, jak opis stanowiska w formacie URL lub PDF w celu przekazania informacji wstępnych. Wszystkie informacje są przechowywane w odpowiednich aktach osobowych.

Uruchom proces wdrażania pracowników

Wdrażanie pracowników zlecone przez dział personalny musi teraz zostać zatwierdzone przez odpowiednich kierowników. Przełożony może na tym etapie edytować wszystkie dane i uruchomić lub odrzucić proces wdrażania. W przypadku odrzucenia konieczne jest uzasadnienie.

Twórz użytkowników JobRouter i użytkowników domeny

Now users can be created for JobRouter and corresponding domains based on the data from the onboarding process. The job description and further information are either displayed as a dialog integration or can be called up by a click.

Wdrażanie pracownika

Gdy wszystkie dane zostaną utworzone, możesz rozpocząć proces wdrażania. Pracownicy istotni w procesie wdrażania nowego pracownika, są informowani automatycznie oraz są im przydzielane konkretne zadania. Postępy są dokumentowane w skrzynce odbiorczej JobRouter.

Tworzenie rejestru wdrażania

Po ukończeniu wszystkich zadań tworzony jest rejestr wdrażania w formacie PDF i archiwizowany w aktach osobowych pracownika. Zawiera on wszystkie informacje na temat wykonanych zadań przełożonych, jak również zamówień związanych z miejscem pracy i dokumentów. Menedżerowie HR mogą przeglądać zebrane informacje poprzez akta osobowe.

Gotowy na wszystko: odejście pracownika

Czasami drogi pracowników i firm rozchodzą się. Już wkrótce przedstawimy Ci szablon, dzięki któremu procedura odejścia z pracy przebiegnie gładko i będzie dobrze udokumentowana.

Co chcesz teraz zrobić?

 • Kup Solution Template (szablon rozwiązań)

  Nie chcesz już dłużej czekać? Ten proces jest dostępny jako gotowe do wykorzystania i wdrożenia rozwiązanie. Szybko i w prosty sposób dostosujemy standardową wersję do Twoich wymagań i struktury Twojego przedsiębiorstwa.

 • Szablon Rozwiązań

  Zarządzaj dokumentacją pracowniczą w sposób cyfrowy

  Dzięki szablonowi akt osobowych JobRouter® możesz połączyć ze sobą wszystkie dane pracownika w ramach jednego panelu i czerpać korzyści z większej przejrzystości oraz wydajnego przepływu pracy w dziale kadr.

 • Zastosowania

  Zarządzanie podróżami służbowymi

  Cyfryzacja zarządzania podróżami, w ramach którego możemy wyróżnić np. aplikacje dla podróży służbowych lub raporty z kosztów podróży, może precyzyjnie definiować cykle i procesy zatwierdzania, dystrybuować zadania i generować eskalacje poprzez odpowiednie zarządzanie uprawnieniami i rolami.

do góry