Przejdź do głównej treści

Certyfikaty i nagrody

JobRouter to gwarancja jakości w wielu obszarach. Liczne certyfikaty i nagrody oznaczają, że zarówno produkt, firma, jak i platforma spełniają wszystkie wymagania prawne i standardy bezpieczeństwa. Twoje dane i dokumenty są z nami bezpieczne.

Certyfikat ISO 27001

Uznana i obowiązująca na całym świecie norma ISO 27001 poświadcza, że firmy posiadają skuteczny i bezpieczny system zarządzania bezpieczeństwem informacji. JobRouter AG otrzymał certyfikat ISO 27001 w zakresie rozwoju oprogramowania, wewnętrznych usług IT oraz rozwoju, udostępniania i obsługi środowiska chmurowego.

Certyfikat ISO 27001

Uznana i obowiązująca na całym świecie norma ISO 27001 poświadcza, że firmy posiadają skuteczny i bezpieczny system zarządzania bezpieczeństwem informacji. JobRouter AG otrzymał certyfikat ISO 27001 w zakresie rozwoju oprogramowania, wewnętrznych usług IT oraz rozwoju, udostępniania i obsługi środowiska chmurowego.

Członek Cyber Security Alliance

Cyber Security Alliance (Allianz für Cyber-Sicherheit, ACS) to największa niemiecka inicjatywa na rzecz zwiększonego bezpieczeństwa cybernetycznego w biznesie. Oferuje aktualne informacje z zakresu bezpieczeństwa IT oraz wymianę wiedzy i doświadczeń. Jako członek ACS możemy stale ulepszać ochronę własnej infrastruktury IT dzięki dużej ilości oferowanych informacji oraz licznym zaangażowanym partnerom.

Członek Cyber Security Alliance

Cyber Security Alliance (Allianz für Cyber-Sicherheit, ACS) to największa niemiecka inicjatywa na rzecz zwiększonego bezpieczeństwa cybernetycznego w biznesie. Oferuje aktualne informacje z zakresu bezpieczeństwa IT oraz wymianę wiedzy i doświadczeń. Jako członek ACS możemy stale ulepszać ochronę własnej infrastruktury IT dzięki dużej ilości oferowanych informacji oraz licznym zaangażowanym partnerom.

Certyfikat chmury

Usługi w chmurze o wysokiej dostępności zgodnie z europejskimi wytycznymi bezpieczeństwa: to oczywistość dla naszego partnera w chmurze - IONOS. Dzięki niemu JobRouter AG może oferować certyfikowane centra przechowywania danych w Niemczech i USA. Certyfikat ISO/IEC 27001, certyfikat  IT Baseline Protection Manual (IT-Grundschutz), obostrzenia RODO oraz zobowiązanie do zabezpieczenia suwerenności danych w ramach inicjatywy Gaia-X są dowodem wysokich wymagań i poziomu standardu JobRouter w zakresie bezpieczeństwa. IONOS wykazuje się być niezawodnym partnerem w tej przestrzeni biznesowej.

Certyfikat chmury

Usługi w chmurze o wysokiej dostępności zgodnie z europejskimi wytycznymi bezpieczeństwa: to oczywistość dla naszego partnera w chmurze - IONOS. Dzięki niemu JobRouter AG może oferować certyfikowane centra przechowywania danych w Niemczech i USA. Certyfikat ISO/IEC 27001, certyfikat  IT Baseline Protection Manual (IT-Grundschutz), obostrzenia RODO oraz zobowiązanie do zabezpieczenia suwerenności danych w ramach inicjatywy Gaia-X są dowodem wysokich wymagań i poziomu standardu JobRouter w zakresie bezpieczeństwa. IONOS wykazuje się być niezawodnym partnerem w tej przestrzeni biznesowej.

Weryfikacja Atruvia

Każde oprogramowanie stron trzecich, które jest lub ma być używane w stowarzyszeniu Volks- and Raiffeisenbanken, musi zostać zweryfikowane pod kątem bezpieczeństwa i zatwierdzone przez firmę Atruvia (wcześniej Fiducia & GAD IT AG). Najnowsza wersja JobRouter® została już zatwierdzona. Każda nowa wersja JobRouter® musi zostać ponownie zweryfikowana i zatwierdzona w przypadku zmian związanych z bezpieczeństwem.

Weryfikacja Atruvia

Każde oprogramowanie stron trzecich, które jest lub ma być używane w stowarzyszeniu Volks- and Raiffeisenbanken, musi zostać zweryfikowane pod kątem bezpieczeństwa i zatwierdzone przez firmę Atruvia (wcześniej Fiducia & GAD IT AG). Najnowsza wersja JobRouter® została już zatwierdzona. Każda nowa wersja JobRouter® musi zostać ponownie zweryfikowana i zatwierdzona w przypadku zmian związanych z bezpieczeństwem.

Integracja DATEV

DATEV eG jest jednym z największych dostawców oprogramowania biznesowego w Niemczech. Za pomocą modułu JobLink dla DATEV łączy platformę JobRouter® z usługami danych DATEV (wcześniej DATEVconnect online). Moduł przeszedł pomyślnie test prawidłowego przesyłania danych dokumentów fakturowych (usługa obrazu dokumentu) oraz rekordów danych księgowania (usługa danych księgowania) za pośrednictwem usług danych DATEV. Tym samym JobLink jest oficjalnie certyfikowany przez DATEV do przesyłania przychodzących faktur za pośrednictwem usług danych i udostępniania ich niektórym programom/usługom DATEV.

Integracja DATEV

DATEV eG jest jednym z największych dostawców oprogramowania biznesowego w Niemczech. Za pomocą modułu JobLink dla DATEV łączy platformę JobRouter® z usługami danych DATEV (wcześniej DATEVconnect online). Moduł przeszedł pomyślnie test prawidłowego przesyłania danych dokumentów fakturowych (usługa obrazu dokumentu) oraz rekordów danych księgowania (usługa danych księgowania) za pośrednictwem usług danych DATEV. Tym samym JobLink jest oficjalnie certyfikowany przez DATEV do przesyłania przychodzących faktur za pośrednictwem usług danych i udostępniania ich niektórym programom/usługom DATEV.

Standard eIDAS w JobRouter® Sign

Rozporządzenie (UE) nr 910/2014, lepiej znane jako rozporządzenie eIDAS, tworzy jednolitą podstawę prawną dla podpisów elektronicznych i elektronicznych usług zaufania w całej UE. Norma rozróżnia trzy różne rodzaje podpisów elektronicznych – podpis zwykły, zaawansowany i kwalifikowany. JobRouter® Sign oferuje odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich typów podpisów zdefiniowanych w rozporządzeniu eIDAS.

Standard eIDAS w JobRouter® Sign

Rozporządzenie (UE) nr 910/2014, lepiej znane jako rozporządzenie eIDAS, tworzy jednolitą podstawę prawną dla podpisów elektronicznych i elektronicznych usług zaufania w całej UE. Norma rozróżnia trzy różne rodzaje podpisów elektronicznych – podpis zwykły, zaawansowany i kwalifikowany. JobRouter® Sign oferuje odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich typów podpisów zdefiniowanych w rozporządzeniu eIDAS.

Certyfikacja zgodnie z GoBD i IDW PS 880

GoBD opisuje zasady prawidłowego prowadzenia i przechowywania ksiąg, ewidencji i dokumentów w postaci elektronicznej oraz dostępu do danych. Obejmują one kryteria i wytyczne, które firmy muszą spełnić, korzystając z elektronicznej księgowości. Głównym problemem jest to, w jaki sposób firmy muszą ewidencjonować, przetwarzać i archiwizować dokumenty istotne z punktu widzenia prawa podatkowego. JobRouter® i moduł JobArchive zostały przetestowane zgodnie z surowymi standardami audytu IDW PS 880, aby sprawdzić, czy są zgodne z GoBD. Potwierdzono również, że produkty mogą bezpiecznie obsługiwać procesy związane z księgowością i archiwizować dokumenty w sposób zgodny z wymogami audytu.

Certyfikacja zgodnie z GoBD i IDW PS 880

GoBD opisuje zasady prawidłowego prowadzenia i przechowywania ksiąg, ewidencji i dokumentów w postaci elektronicznej oraz dostępu do danych. Obejmują one kryteria i wytyczne, które firmy muszą spełnić, korzystając z elektronicznej księgowości. Głównym problemem jest to, w jaki sposób firmy muszą ewidencjonować, przetwarzać i archiwizować dokumenty istotne z punktu widzenia prawa podatkowego. JobRouter® i moduł JobArchive zostały przetestowane zgodnie z surowymi standardami audytu IDW PS 880, aby sprawdzić, czy są zgodne z GoBD. Potwierdzono również, że produkty mogą bezpiecznie obsługiwać procesy związane z księgowością i archiwizować dokumenty w sposób zgodny z wymogami audytu.

Oprogramowanie wyprodukowane w Niemczech

Nagroda SOFTWARE MADE IN GERMANY jest inicjatywą Niemieckiego Stowarzyszenia MŚP IT (Bundesverband IT-Mittelstand). Oprogramowanie z Niemiec przekonuje swoją praktycznością, znakomitą jakością, wysokim poziomem bezpieczeństwa inwestycji oraz niemieckojęzycznym serwisem. Jako niemiecka firma programistyczna z pieczęcią SOFTWARE MADE IN GERMANY, JobRouter® łączy pierwszorzędną obsługę, jakość i zrównoważony rozwój.

Oprogramowanie wyprodukowane w Niemczech

Nagroda SOFTWARE MADE IN GERMANY jest inicjatywą Niemieckiego Stowarzyszenia MŚP IT (Bundesverband IT-Mittelstand). Oprogramowanie z Niemiec przekonuje swoją praktycznością, znakomitą jakością, wysokim poziomem bezpieczeństwa inwestycji oraz niemieckojęzycznym serwisem. Jako niemiecka firma programistyczna z pieczęcią SOFTWARE MADE IN GERMANY, JobRouter® łączy pierwszorzędną obsługę, jakość i zrównoważony rozwój.

do góry