Przejdź do głównej treści

Cyfrowe biuro jeszcze nigdy nie było tak blisko

JobRouter® integruje podpis elektroniczny z funkcjonalnością platformy

Złóż swój podpis - pewnie i bezpiecznie, bez papieru. Dzięki JobRouter® Sign przeniesiesz zarządzanie dokumentami do współczesności.

Wygeneruj zintegrowane podpisy cyfrowe z procesów i składaj podpisy dzięki JobRouter®

Twórz, edytuj i zapisuj dokumenty w zgodny z prawem sposób - nie będziesz miał żadnych problemów z powszechnymi systemami zarządzania dokumentami, a w szczególności z systemem oferowanym przez JobRouter®. Jednak największym problemem związanym z cyfrowym przetwarzaniem dokumentów jest wiążący i zgodny z prawem podpis cyfrowy. Z tego powodu wiele  cyfrowych, jak i dokumentowych procesów ostatecznie i tak miało swój finał na papierze.

Spójnie zintegrowany podpis elektroniczny w Twoich indywidalnych procesach biznesowych

JobRouter® Sign zapewnia bezpieczeństwo, wygodę i przejrzystość dla wszystkich procesów transakcyjnych, w przypadku których zgodne podpisy są wymagane, niezależnie od branży, jak i rozmiaru przedsiębiorstwa.  Dzięki bezproblemowej integracji Namirial eSignAnyWhere z elastycznym zarządzaniem procesami i zaawansowanej automatyzacji procesów JobRouter® podpisy mogą być realizowane na poziomie procesów.  JobRouter® optymalizuje Twoją pracę z cyfrowymi dokumentami w sposób wykraczający daleko poza standardy.

JobRouter® Sign jest dostępny w JobRouter® 5.0 i można z niego korzystać zarówno w modelu on-premise, jak i w chmurze.

JobRouter® Sign zmienia sposób, w jaki prowadzisz interesy i finalizujesz transakcje.

Stwórz szablon umowy lub wybierz jeden z istniejących szablonów, a następnie wypełnij go, uwzględniając wymagane informacje i nazwiska zaangażowanych osób. JobRouter®  automatycznie prześle wniosek o zatwierdzenie i podpisanie dokumentu na podany adres. Tylko tak zdefiniowana osoba może wystawić e-podpis. Ponadto wszystkie pośrednie kroki są odpowiednio dokumentowane, aby spełniały wszystkie wymagania prawne.

Cyfrowe mapowanie każdej aplikacji - z minimalnym wysiłkiem programistycznym

JobRouter® Designer jest optymalnym narzędziem do kompilowania procesów biznesowych i projektowania cyfrowych przepływów pracy. Korzystając z funkcji drag&drop możesz dodać potrzebną w ramach danego przepływu procesu funkcjonalność, uzyskać dostęp do zarządzania istniejącymi uprawnieniami i rolami lub stworzyć nowe dla procesów związanych z podpisami. Wszystkie kroki w kierunku pomyślnego podpisania dokumentów mogą być następnie w każdej chwili zautomatyzowane i udokumentowane, a tym samym nie będą budzić żadnych wątpliwości. Podejście niskokodowe sprawia, że wysiłek programistyczny jest ograniczony do minimum, abyś mógł przeprowadzać konfiguracje procesów i zmiany w sposób szybki, prosty i przejrzysty.

Funkcje JobRouter® Sign

 • Kontrola zautomatyzowanych przepływów pracy w ramach procesów związanych z podpisami, od przygotowania przez wykonanie, po zakończenie procesu podpisywania.
 • W pełni zintegrowany z platformą JobRouter® podpis elektroniczny.
 • Rozpocznij składanie podpisu z poziomu każdego procesu.
 • Rozpocznij dowolne subprocesy w ramach przetwarzania podpisu.
 • Uzupełnij dokumentację o kroki pośrednie, nazwiska osób zaangażowanych i podjęte działania.
 • Zgodne z prawem archiwizowanie dokumentacji i dokumentów.
 • Szybki i unikalny podpis cyfrowy z każdego urządzenia.
 • Zwiększona produktywność i satysfakcja pracowników dzięki zoptymalizowanemu przepływowi informacji w pracy nad dokumentami.
 • Zmniejszona liczba zapytań i problemów związanych z zachowaniem zgodności dzięki przejrzystym procesom i notyfikacjom.
 • Zgodność z normami i regulacjami prawnymi dzięki certyfikacji zaufanego dostawcy usług.
 • Zmniejszenie ryzyka biznesowego - procesy przebiegają szybciej i są szybciej finalizowane.
 • Zwiększona przejrzystość i bezpieczeństwo statusu dokumentu.
 • Kontrola procesów pomiędzy wydziałami i poza firmą (integracja zewnętrznych partnerów).

Możliwe scenariusze zastosowania podpisów elektronicznych w Twoich procesach biznesowych

Wdrażanie pracowników

W trakcie wdrażania nowych pracowników często konieczne jest podpisanie nie tylko umowy o pracę, ale również innych dokumentów, np. umowy poufności, instrukcji BHP, umowy użytkowania samochodu służbowego, etc.

Dzięki JobRouter® wnioski o złożenie podpisów mogą być łatwo i zgodnie z prawem integrowane w przepływ pracy związany z wdrażaniem i cyfrowo przetwarzane. Już od pierwszego dnia pracownik zbiera cyfrowe doświadczenie.

Umowy poufności

Współpraca biznesowa często wymaga zawarcia umów o zachowaniu poufności. JobRouter® wychodzi temu naprzeciw umożliwiając podpisywanie tego typu umów w ramach procesu.  Jedną z zalet takiego rozwiązania jest automatyczne wypełnianie i indeksowanie podpisanej zgodnie z prawem umowy w spełniającym wymogi prawne archiwum JobArchive.

Oznacza to, że na początku procesu w JobRouter definiowane są tylko strony zawierające umowę. Moduł JobPDF jest wykorzystywany do tworzenia indywidualnej umowy, która jest następnie podpisywana i automatycznie archiwizowana.

Umowy serwisowe

Żyjemy naszymi produktami i wykorzystujemy je w naszej codziennej pracy. Od teraz JobRouter AG będzie przesyłał do Twoich partnerów i klientów wszystkie umowy serwisowe w sposób cyfrowy poprzez JobRouter® Sign, a następnie udostępniał je na portalu.

do góry