Przejdź do głównej treści
Eingangsrechnungsverarbeitung

Cyfrowe zarządzanie fakturami z JobRouter®

Zwiększ przejrzystość swojego cyfrowego biura dzięki e-fakturowaniu

Ogranicz do minimum zadania manualne dzięki cyfrowemu zarządzaniu fakturami: zarządzanie danymi wejściowymi, wyjściowymi i przepływami w ramach jednego zwinnego rozwiązania.

Cyfrowe przetwarzanie faktur - co to oznacza? Często jest rozumiane jako cyfryzacja i archiwizacja faktur przychodzących. Jednak wydajna praca cyfrowa wymaga - i umożliwia - znacznie więcej! Ogólnie rzecz biorąc, prosty proces przetwarzania faktur oznacza jedynie tworzenie, przekazywanie lub dostarczanie faktur przez nadawcę, podczas gdy odbiorca otrzymuje, przechowuje, sprawdza, wysyła, księguje i opłaca je.

Dlatego też przetwarzanie faktur składa się z wielu pojedynczych kroków, które realizowane są przez różne osoby i działy wewnątrz firmy lub poza nią. Kroki muszą być skoordynowane, zarządzane i poddawane przeglądom, aby wygenerować prawdziwą „cyfrową wartość dodaną"

Wprowadzanie danych do faktur i przesyłanie faktur: twórz swój zindywidualizowany przepływ pracy

Platforma cyfryzacji JobRouter © wspiera użytkowników w przedstawianiu spójnych cyfrowych procesów biznesowych, których przeprowadzenie byłoby niemożliwe lub których realizacja wymagałaby wyłącznie znaczącego nakładu dodatkowej pracy przy użyciu izolowanych aplikacji. JobRouter ©, jako skalowalna platforma, działa między standardowymi aplikacjami i systemami, jak również działami w ramach architektury firmy i umożliwia bezproblemową wymianę informacji przez media - za pośrednictwem danych, dokumentów lub metaprocesów. Przestrzegamy wymagań procesu, w których faktury mogą być dołączane i przetwarzane jako dokumenty lub pliki. Dzięki temu procesy pozostają wydajne i zwinne. Modyfikacje i dostosowania są możliwe w dowolnym momencie za pomocą jednego kliknięcia, a każdy pracownik otrzymuje informacje, których potrzebuje do pełnienia swojej roli lub funkcji.

E-fakturowanie - coś więcej niż zarządzanie dokumentami

Elektroniczne przetwarzanie faktur (e-fakturowanie) może zostać z łatwością wdrożone przez firmę bez większych trudności technologicznych i administracyjnych. Uproszczenie ram prawnych po stronie ustawodawcy rozwiązuje wiele prawnych wątpliwości, którym muszą stawić czoła firmy i w znacznym stopniu zwiększa akceptację elektronicznego przetwarzani faktur. Ogromny potencjał oszczędności, który jest możliwy dzięki e-fakturowaniu, oparty jest nie tylko na kosztach druku czy kosztach wysyłki, ale przede wszystkim na zautomatyzowanych procesach biznesowych w przetwarzaniu faktur.

 

E-fakturowanie - coś więcej niż zarządzanie dokumentami

Elektroniczne przetwarzanie faktur (e-fakturowanie) może zostać z łatwością wdrożone przez firmę bez większych trudności technologicznych i administracyjnych. Uproszczenie ram prawnych po stronie ustawodawcy rozwiązuje wiele prawnych wątpliwości, którym muszą stawić czoła firmy i w znacznym stopniu zwiększa akceptację elektronicznego przetwarzani faktur. Ogromny potencjał oszczędności, który jest możliwy dzięki e-fakturowaniu, oparty jest nie tylko na kosztach druku czy kosztach wysyłki, ale przede wszystkim na zautomatyzowanych procesach biznesowych w przetwarzaniu faktur.

 

Możliwe do osiągnięcia cele dzięki płynnemu, cyfrowemu przetwarzaniu faktur:

 

 • Optymalizacja wielokanałowego wprowadzania faktur (w formie papierowej, mailowej, ZUGFeRD, EDI)
 • Przejrzystość dotycząca bieżącego statusu procesów i każdego ich etapu
 • Przyspieszone przetwarzanie dzięki (częściowej) automatyzacji
 • Zarządzanie reprezentatywne i zarządzanie eskalacjami wspiera przetwarzanie
 • Cyfrowa praca: sprawdzaj i wysyłaj bez zakłóceń
 • Wymiana danych pomiędzy procesami w firmie a wyspecjalizowanymi aplikacjami
 • Rejestrowanie przetwarzania faktur (audyty)
 • Dostarczanie informacji o fakturze na portalu, jeśli zachodzi taka potrzeba, w dodatkowo ustrukturyzowanych formatach
 • Optymalizacja wielokanałowego przesyłania danych (w formie papierowej, mailowej, ZUGFeRD, EDI)

Co chcesz teraz zrobić?

 • Data Intelligence

  Weryfikacja faktur z JobMind Head

  Pożegnaj się ze żmudnymi zadaniami i czerp korzyści z lepszej identyfikowalności i większego bezpieczeństwa podczas cyfrowego przetwarzania faktur

 • Data Intelligence

  Zintegrowane zarządzanie danymi z JobRouter®

  Cyfryzacja zwiększa wydajność, jeśli dane są optymalnie zarządzane, analizowane i odpowiednio przetwarzane. Ale dlaczego nie jest to regułą?

do góry