Przejdź do głównej treści
document on laptop display

Zwinne zarządzanie dokumentami

Elastyczne zarządzanie dokumentami w przedsiębiorstwie - w dowolnym czasie i miejscu

Inteligentne, zwinne, dostosowane do indywidualnych potrzeb: takie zarządzanie dokumentami oferuje platforma cyfryzacji JobRouter®.

W sercu modułowej platformy cyfryzacji JobRouter® znajduje się potężny silnik przepływu pracy, który umożliwia elastyczną i zrównoważoną cyfrową transformację przedsiębiorstwa. Komponenty, takie jak inteligentne rozpoznawanie dokumentów, uniwersalne działania systemowe i funkcje zarządzania treścią, wieńczą ofertę platformy i tworzą zautomatyzowane, kompleksowe procesy biznesowe.

Takie podejście umożliwia sprawną pracę nad i z dokumentami:

Każdy proces podlega zaawansowanemu systemowi zarządzania uprawnieniami i rolami, który kontroluje dostęp do dokumentów i odpowiednio przydziela zadania. Dzięki temu każdy pracownik ma dostęp do danych, do których jest upoważniony i posiada takie opcje edytowania, na które pozwalają przypisane mu prawa dostępu. Wszystkie kroki i zmiany są zawsze dokumentowane tak, aby zwiększyć przejrzystość i identyfikowalność oraz zredukować źródła błędów.

Integracja danych JobRouter® z innymi aplikacjami

Interfejsy JobRouter umożliwiają Twojemu przedsiębiorstwu integrację danych z innymi aplikacjami. Możesz integrować systemy ERP, takie jak SAP lub inne, np. CRM czy systemy finansowe ze swoimi procesami. Dzięki temu możesz wprowadzać stosowne dane do Twoich cyfrowych procesów JobRouter® zgodnie z Twoimi potrzebami oraz ponownie zapisywać je w odpowiednich systemach po ich przetworzeniu.

JobRouter® jest zintegrowanym rozwiązaniem dla zarządzania dokumentami, danymi i treścią w połączeniu ze skuteczną cyfryzacją i automatyzacją procesów. Nazywamy to zwinnym zarządzaniem dokumentami!

Te ulepszenia usprawniają codzienną pracę z dokumentami i danymi.

W samym sercu modułowej platformy cyfryzacji JobRouter® znajduje się potężny silnik przepływu pracy, który kontroluje wszystkie procesy w przedsiębiorstwie. Oznacza to spójne, indywidualne procesy ze specjalną przestrzenią!

Te ulepszenia usprawniają codzienną pracę z dokumentami i danymi.

W samym sercu modułowej platformy cyfryzacji JobRouter® znajduje się potężny silnik przepływu pracy, który kontroluje wszystkie procesy w przedsiębiorstwie. Oznacza to spójne, indywidualne procesy ze specjalną przestrzenią!

Moduły rozwiązań dla wdrożenia sprawnego zarządzania dokumentami

  • Zarządzanie danymi wejściowymi z JobStart

  • Rozpoznawanie dokumentów z JobMind Items

  • Integracja danych z JobSAP BAPI

  • Zarządzanie danymi wyjściowymi z JobRobot

  • Tworzenie dokumentów z JobPDF

  • Archiwizacja z JobArchive

JobRouter® w pełni wykorzystuje Twoje dokumenty

Tam, gdzie zarządzanie treścią w przedsiębiorstwie osiąga kres swoich możliwości w świecie ustrukturyzowanych danych, JobRouter® otwiera ten świat na nowo, specjalnie dla Ciebie.

Moduł

Przetwarzaj dokumenty w procesach z JobPDF, JobViewer i JobArchive

These documents can be separated, merged or converted into other common formats by the JobPDF module in the course of the subsequent process. You can then store the documents in the JobRouter® archive in a file system under process control and with the appropriate index data. The documents can then be searched for using suitable terms by individual users based on their rights and displayed in the display component of the  JobViewer module.

Holistyczna cyfryzacja przedsiębiorstwa z JobRouter®

With JobRouter® you have an integrated solution for mapping your processes with a user interface and a clear license model. In addition, you have a perfect integration of your documents with input and output management, where the exact sequence and actions of the individual documents can be mapped in a completely process-oriented manner.

Moduł

Inteligentne rozpoznawanie dokumentów w praktyce - JobMind

W branży budowlanej powszechną praktyką jest ręczne wprowadzanie zmian na fakturach. Platforma JobRouter® umożliwia wygodne wprowadzanie zmian bezpośrednio na fakturze przy wykorzystaniu zintegrowanej przeglądarki. JobMind automatycznie przelicza skorygowane kwoty i przesyła je z powrotem do odpowiednich procesów.

Zarządzanie danymi wyjściowymi z JobRouter®

Dzięki JobRouter® możliwe jest również zarządzanie danymi wyjściowymi. Dzięki modułowi JobPDF możesz tworzyć własne dokumenty w formacie PDF w oparciu o zebrane dane procesowe, na podstawie których możesz wystawiać m.in. faktury wychodzące opatrzone logo Twojego przedsiębiorstwa.

Dokumenty mogą być wysyłane w pełni zautomatyzowany sposób drogą mailową lub drukowane na dowolnych drukarkach sieciowych. Oczywiście możesz również przechowywać dokumenty w archiwum JobRouter® po ich utworzeniu.

do góry