Przejdź do głównej treści

Technologia RPA w JobRouter®: łączenie systemów zewnętrznych bez interfejsu

Podczas cyfryzacji procesów biznesowych częstym zjawiskiem jest dążenie firm do łączenia się z systemami zewnętrznymi, co umożliwia im automatyczną wymianę danych i dokumentów. Aby sprostac tym oczekiwaniom nowe aplikacje zapewniają łatwe w instalacji i integracji interfejsy. Zdarzają się jednak wyjątki lub trudności, np. wcześniejsze wersje oprogramowania lub własne rozwiązania niezapewniające interfejsów lub w przypadku których odpowiedzialny za nie programista nie jest już dostępny. Co więcej problem mogą również stanowić aplikacje, których koszty wdrożenia interfejsu znacznie przewyższą korzyści lub wewnętrzne wytyczne IT blokujące lub zakazujące łączenia interfejsów. W takim przypadku wykorzystanie RPA zdaje się być rozsądnym rozwiązaniem, ponieważ manualna interakcja użytkownika z aplikacją strony trzeciej jest rejestrowana i może być następnie wielokrotnie powtarzana przez tzw. boty.</p>  <p>We współpracy z Automation Anywhere, jednym z czołowych dostawców zrobotyzowanej automatyzacji procesów, JobRouter oferuje możliwość integracji RPA ze swoimi procesami. Tym samym użytkownicy mogą tworzyć procesy i zarządzać nimi w JobRouter®, a ponadto możliwe jest uruchomienie dowolnego bota w Automation Anywhere poza procesem w celu automatycznego wykonywania czynności manualnych, nawet bez interfejsu.

Dzięki RPA manualny transfer danych z systemów zewnętrznych należy do przeszłości!

Funkcje i zalety integracji

 • Możliwość uruchamiania dowolnego bota z poziomu procesu JobRouter w Automation Anywhere poprzez aktywność systemu, zapewniając wszystkie niezbędne dane
 • Jeśli ukończony bot jest zadaniem, oczekujący proces JobRouter jest automatycznie restartowany i przekazywany dalej
 • Procesy mogą być automatyzowane, nawet jeśli nie dysponujemy interfejsem do systemu strony trzeciej</li>  <li>Możliwość spójnej automatyzacji procesów
 • RPA zmniejsza liczbę błędów
 • Operacje manualne mogą przebiegać automatycznie
 • Użytkownicy zarządzają procesami z poziomu platformy JobRouter®, zapewniając tym samym nieprzerwane działanie
 • Gwarancja przejrzystości procesów
 • MODULE

  JobLink for Automation Anywhere – automatyzuje procesy za pomocą botów

  Dzięki JobRPA, zadania mogą być uruchamiane automatycznie w JobRouter® - nawet bez pomocy interfejsu do zewnętrznych systemów

do góry