Przejdź do głównej treści

Zarządzanie umowami z JobRouter©

Rejestruj dane automatycznie oraz zarządzaj umowami i edytuj je centralnie.

Dlaczego zarządzanie umowami? Optymalnie zdefiniowany proces zarządzania umową wspiera cały cykl życia klienta, obejmując wszystkie etapy, które zawierają, przetwarzają lub wymagają danych umownych.

Zarządzanie umowami łączy informacje i źródła, usprawnia etapy pośrednie i przypisuje szablony i załączniki wszystkim zaangażowanym stronom. Połączone są z nim odpowiednie procesy i obejmują one zarządzanie dostawcami, producentami, partnerami, klientami i pracownikami. Z tego względu zarządzanie umowami dotyczy nie tylko umów, ale wpływa na wszystkie powiązane interfejsy. Wreszcie płynna wymiana informacji w ramach zautomatyzowanego, cyfrowego procesu zarządzania pomaga znacząco zwiększyć wydajność i efektywność Twojej firmy w długoterminowej perspektywie.

Po utworzeniu umów, ich podpisaniu i archwizacji, proces zarządzania umowami wspiera przejrzystość i zgodność. Umowy często mają określone daty zakończenia, po upływie których można je anulować, odnowić lub zmienić - pod warunkiem, że są przestrzegane. Tymczasem terminy te często upływają i w najlepszym wypadku nic się nie dzieje. W najgorszym zaś firma ponosi niepożądane koszty. JobRouter® zmniejsza to ryzyko dzięki wglądowi w status umowy i możliwości powiadomienia personelu o zbliżającym się odnowieniu lub wygaśnięciu.

Platforma cyfrowej automatyzacji procesów JobRouter® oferuje różnorodne funkcje, moduły i gotowe do użycia szablony rozwiązań, które pomagają w efektywniejszym zarządzaniu dokumentami i danymi oraz osiągnięciu doskonałości operacyjnej. Cyfrowe zarządzanie umowami nie tylko wpłynie na poprawę przejrzystości, ale pomoże zaoszczędzić pieniądze. Wykorzystaj swoje cyfrowe biuro w pełni z JobRouter®!

Zalety zautomatyzowanego zarządzania umowami

  • Ograniczenie warunków umów i zmniejszenie ryzyka
  • Zmniejszone ryzyko utraty dochodów i mniejsze koszty administracyjne
  • Większa akceptacja użytkownika
  • Większa elastyczność w zawieraniu umów
  • Więcej przypadków przedłużeń umów
  • Większa przejrzystość, zgodność, bezpieczeństwo i kontrola
do góry