Przejdź do głównej treści

JobRouter® i DASL

Moduł rejestracji uczniów JobRouter® i portal rodziców integrują funkcję danych rejestrowych

Prawie każdy okręg szkolny co roku staje przed wyzwaniem zarządzania stosem dokumentów, wobec którego procesy manualne okazują się być całkowicie niewydajne. JobRouter daje szkołom możliwość prostego i szybkiego przejścia z procesów manualnych lub papierowych do zautomatyzowanego i przyjaznego dla użytkownika procesu, który może być integrowany z wieloma innymi systemami, takimi jak Szkolny System Informacji dla Uczniów (SIS) lub aplikacjami finansowymi.

Moduł rejestracji uczniów JobRouter® i portal rodziców płynnie integrują się z kluczowymi systemami informacji dla uczniów (SIS), takimi jak DASL - ProgressBook. Czas, koszty i zasoby, które zostały w ten sposób odzyskane mogą zostać wykorzystane z lepszą korzyścią zarówno dla uczniów, jak i rodziców.

Dwustronna integracja danych oraz z innymi przepływami pracy:

Integrowanie przepływów pracy JobRouter z aplikacjami, z których Twój personel korzysta każdego dnia (np. Microsoft Office) i innymi stosowanymi systemami biznesowymi może odciążyć Twój personel, dzięki czemu będzie mógł skoncentrować się na działaniach strategicznych, zamiast szukaniu informacji i ręcznym wprowadzaniu danych. Integrowanie istniejących informacji dotyczących uczniów z Twojego systemu SIS lub lokalnych baz danych z przepływami pracy JobRouter i formularzami oznacza zwiększoną produktywność i minimalizację błędów. 

JobRouter® spełnia zmieniające się wymagania

Podczas, gdy Szkoły K-12 dzielą wiele wspólnych praktyk, wymogów regulacyjnych i celów, każda z nich może mieć różne priorytety, problemy i plany w zakresie przemiany ich procesów operacyjnych i administracyjnych. JobRouter został zaprojektowany tak, aby z łatwością dostosowywał się do wyjątkowych potrzeb każdej szkoły lub okręgu.

  • Historia sukcesu

    Portal internetowej rejestracji uczniów

    A Midwest School District with over 4,000 students used JobRouter to streamlines their student registration and annual updates. Parents and staff are happy and so are the students.

do góry