Przejdź do głównej treści

Platforma cyfrowej automatyzacji procesów JobRouter®

Transformacja procesów biznesowych i zgodność

Każda organizacja musi dostosować się do wymogów związanych z zarządzaniem zgodnością, w tym do przestrzegania regulacji prawnych, standardów branżowych i zawodowych oraz polityk wewnętrznych.

Regulacje i standardy, takie jak FDA, GxP, Sarbanes-Oxley i HIPAA stale się zmieniają. Gdy wymagania te ulegają zmianie, organizacja musi szybko na nie reagować, aby zachować zgodność.

Zarządzanie zgodnością i automatyzacja

Jedną z kluczowych korzyści automatyzacji zasad i procesów biznesowych z JobRouter jest wsparcie w przestrzeganiu wymogów dotyczących zgodności poprzez umożliwienie organizacji:

  • Egzekwowania zgodności: automatyzuj procesy oparte na zasadach biznesowych, które są spójne, jasne i przestrzegane.
  • Udowodnienia zgodności: z łatwością zarządzaj i dokumentuj procesy oraz dostarczaj dowodów, że zasady są przestrzegane. Wbudowane ścieżki audytu i dokumentacja procesów.
  • Szybkie dostosowanie do zmieniających się wymogów zgodności: twórz na elastycznej platformie technicznej dla większej sprawności działania i ciągłego rozwoju. W prosty i szybki sposób twórz, testuj i wdrażaj nowe lub ulepszone przepływy pracy i procesy.

Wydajne i zgodne z normami procesy biznesowe

Oprogramowanie JobRouter BPM pomaga organizacjom w zwiększaniu odpowiedzialności i kontroli nad procesami biznesowymi - bez uszczerbku dla wydajności operacyjnej. Wbudowana przejrzystość, śledzenie aktywności i raportowanie pomaga przedsiębiorstwom w tworzeniu zautomatyzowanych procesów, które obniżają koszty dostosowania się do wymogów oraz raportowania - a także sprawiają, że ulepszanie procesów staje się proste.

JobRouter służy pomocą zawsze tam, gdzie pojawia się pytanie o odpowiedzialność i role, znając na nie odpowiedź. JobRouter przechowuje wszystkie dane dotyczące procesów i oferuje szereg sposobów analizowania ich, dzięki czemu możliwe jest poznanie koncepcji ulepszenia procesu. W rezultacie, przy pomocy modułu symulacji JobRouter, z łatwością można wdrażać i weryfikować ulepszenia. Wbudowane wersjonowanie procesów ułatwia zarządzanie i daje użytkownikowi kontrolę nad różnymi etapami w każdym procesie.

Zintegrowana dokumentacja

Szereg wbudowanych narzędzi JobRouter Designer pomaga kompleksowo dokumentować, rejestrować i komentować Twoje procesy biznesowe. Odpowiednio udokumentowany proces daje Ci ogólny zarys jego struktury i historię wprowadzonych zmian.

Zintegrowana dokumentacja

Szereg wbudowanych narzędzi JobRouter Designer pomaga kompleksowo dokumentować, rejestrować i komentować Twoje procesy biznesowe. Odpowiednio udokumentowany proces daje Ci ogólny zarys jego struktury i historię wprowadzonych zmian.

Funkcje JobRouter® wspierają wydajne zarządzanie zgodnością

JobRouter może pomóc w osiągnięciu i wykazaniu zarządzania zgodnością i wydajności. Jest to szczególnie ważne, gdy wymagania podlegają ciągłym zmianom lub w branżach ze ściśle uregulowanymi procesami np. w branży usług finansowych, służbie zdrowia lub instytucjach rządowych.

  • Wbudowane zautomatyzowane ścieżki audytu
  • Silnik zasad biznesowych
  • Zatwierdzanie danych i opcjonalne szyfrowanie
  • Szczegółowy model bezpieczeństwa
  • Inteligentne formularze
  • Dokumentacja procesów i zarządzanie zmianami
  • Raportowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb
do góry