Przejdź do głównej treści

JobRouter® 5.2: Większa produktywność i bezpieczeństwo Twojej pracy

Startujemy z najnowszą wersjąJobRouter! Wersja beta JohbRouter® 5.2 jest już dostępna na naszym portalu. JobRouter® 5.2 to pierwsze wersja, którą opracowali głównie pracownicy home office! Nowa wersja to też nowe funkcje. Wzmacniają one współpracę między działami i są przyjazne użytkownikom. Możesz się spodziewać między innymi ulepszeń przeglądarki Office i dodatków Office, ulepszonych funkcji wyszukiwania i funkcji, które  pozwalają jeszcze wygodniej podpisywać dokumenty. Nowa wersja to również przewodniki dla użytkowników!

JobRouter® oferuje również kilka innowacji technicznych. Od wersji 5.2 masz możliwość uwierzytelniania użytkowników za pośrednictwem SAML-SSO, a także aktywowania uwierzytelniania dwuskładnikowego dla poszczególnych grup lub dla wszystkich użytkowników.

Najważniejsze nowości

Wersja bardziej przyjazna użytkownikom końcowym

Naszym celem jest uczynienie JobRouter® tak intuicyjnym, łatwym w użyciu i wydajnym, jak to tylko możliwe. Dlatego chcemy poprawiać użyteczność z każdą nową wersją, oprócz nowych modułów i funkcji. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, na jakich ulepszeń możesz się spodziewać w JobRouter® 5.2.

Wersja bardziej przyjazna użytkownikom końcowym

Naszym celem jest uczynienie JobRouter® tak intuicyjnym, łatwym w użyciu i wydajnym, jak to tylko możliwe. Dlatego chcemy poprawiać użyteczność z każdą nową wersją, oprócz nowych modułów i funkcji. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, na jakich ulepszeń możesz się spodziewać w JobRouter® 5.2.

Wyszukiwanie w przeglądarce

JobRouter® oferuje moduł JobViewer 2  już od wersji 4.2. Jest to wewnętrzna przeglądarka, która jest w pełni zintegrowana z platformą i pozwala na wyświetlanie typowych dokumentów i plików firmowych, takich jak PDFy, obrazy, e-maile i pliki tekstowe.

W JobRouter® 5.2, JobViewer 2 został wzbogacony o funkcję wyszukiwania, która umożliwia wyszukiwanie z wyróżnianiem terminów i tekstu w dokumencie. Nowa funkcja jest również dostępna dla dokumentów archiwalnych przechowywanych we własnym systemie archiwizacji platformy (JobArchive), dla którego jest możliwe indeksowanie pełnotekstowe.

Wyszukiwanie w przeglądarce

JobRouter® oferuje moduł JobViewer 2  już od wersji 4.2. Jest to wewnętrzna przeglądarka, która jest w pełni zintegrowana z platformą i pozwala na wyświetlanie typowych dokumentów i plików firmowych, takich jak PDFy, obrazy, e-maile i pliki tekstowe.

W JobRouter® 5.2, JobViewer 2 został wzbogacony o funkcję wyszukiwania, która umożliwia wyszukiwanie z wyróżnianiem terminów i tekstu w dokumencie. Nowa funkcja jest również dostępna dla dokumentów archiwalnych przechowywanych we własnym systemie archiwizacji platformy (JobArchive), dla którego jest możliwe indeksowanie pełnotekstowe.

Wyszukiwanie w menu nawigacyjnym

Menu nawigacyjne jest centralnym elementem interfejsu JobRouter®. Użytkownicy mają dostęp do procesów, dokumentów i danych; programiści aplikacji mają dostęp do projektanta procesów, a administratorzy do narzędzi zarządzania i monitorowania. Wraz ze wzrostem liczby wdrożonych procesów rośnie rozmiar menu nawigacyjnego. Zwłaszcza dla zaawansowanych użytkowników, przełączanie między kategoriami lub szukanie danego menu może szybko stać się wyzwaniem. Z tego powodu JobRouter® w wersji 5.2 i nowszych zawiera funkcję wyszukiwania w menu nawigacyjnym. Gdy tylko zaczniesz pisać, pasujące opcje menu są filtrowane i wyświetlane, dzięki czemu możesz szybko znaleźć pola wprowadzania, widoki archiwów, raporty, a nawet narzędzia administracyjne.

Wyszukiwanie w menu nawigacyjnym

Menu nawigacyjne jest centralnym elementem interfejsu JobRouter®. Użytkownicy mają dostęp do procesów, dokumentów i danych; programiści aplikacji mają dostęp do projektanta procesów, a administratorzy do narzędzi zarządzania i monitorowania. Wraz ze wzrostem liczby wdrożonych procesów rośnie rozmiar menu nawigacyjnego. Zwłaszcza dla zaawansowanych użytkowników, przełączanie między kategoriami lub szukanie danego menu może szybko stać się wyzwaniem. Z tego powodu JobRouter® w wersji 5.2 i nowszych zawiera funkcję wyszukiwania w menu nawigacyjnym. Gdy tylko zaczniesz pisać, pasujące opcje menu są filtrowane i wyświetlane, dzięki czemu możesz szybko znaleźć pola wprowadzania, widoki archiwów, raporty, a nawet narzędzia administracyjne.

Scalanie instrukcji

JobRouter® zapewnia różne intrukcje dotyczące pracy z platformą, w tym na przykład instrukcje instalacji, podręczniki użytkownika, dokumentację API i przewodniki dla poszczególnych modułów. Aby uprościć wyszukiwanie w tych plikach i przyspieszyć wyszukiwanie informacji, skonsolidowaliśmy je w JobRouter® 5.2 w cztery duże podręczniki: dla użytkowników końcowych, administratorów, projektantów procesów i programistów. Każda baza użytkowników ma teraz wszystkie istotne dla siebie informacje dostępne w jednym miejscu.

Scalanie instrukcji

JobRouter® zapewnia różne intrukcje dotyczące pracy z platformą, w tym na przykład instrukcje instalacji, podręczniki użytkownika, dokumentację API i przewodniki dla poszczególnych modułów. Aby uprościć wyszukiwanie w tych plikach i przyspieszyć wyszukiwanie informacji, skonsolidowaliśmy je w JobRouter® 5.2 w cztery duże podręczniki: dla użytkowników końcowych, administratorów, projektantów procesów i programistów. Każda baza użytkowników ma teraz wszystkie istotne dla siebie informacje dostępne w jednym miejscu.

Interaktywne przewodniki użytkownika

Przewodniki użytkownika to interaktywne instrukcje krok po kroku, które mają prowadzić użytkowników przez interfejs użytkownika, wyjaśniać nowe funkcje, podkreślać ważne punkty i demonstrować, jak korzystać z interfejsu. Stanowią nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych podręczników użytkownika i umożliwiają szybkie zapoznanie się z działaniem aplikacji bez formalnego szkolenia. Użytkownicy będą mieli łatwiejszy dostęp do platformy i bardziej kompleksowo zrozumieją produkt i nowe funkcje.

Począwszy od JobRouter® 5.2, od teraz dostępne będą przewodniki dla użytkowników. W pierwszym kroku zapewniamy wstępne przewodniki dla użytkowników końcowych, które ogólnie wyjaśniają interfejs JobRouter® i sposób korzystania z pulpitu nawigacyjnego. W kolejnych wersjach następować będą kolejne interaktywne instrukcje.

Interaktywne przewodniki użytkownika

Przewodniki użytkownika to interaktywne instrukcje krok po kroku, które mają prowadzić użytkowników przez interfejs użytkownika, wyjaśniać nowe funkcje, podkreślać ważne punkty i demonstrować, jak korzystać z interfejsu. Stanowią nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych podręczników użytkownika i umożliwiają szybkie zapoznanie się z działaniem aplikacji bez formalnego szkolenia. Użytkownicy będą mieli łatwiejszy dostęp do platformy i bardziej kompleksowo zrozumieją produkt i nowe funkcje.

Począwszy od JobRouter® 5.2, od teraz dostępne będą przewodniki dla użytkowników. W pierwszym kroku zapewniamy wstępne przewodniki dla użytkowników końcowych, które ogólnie wyjaśniają interfejs JobRouter® i sposób korzystania z pulpitu nawigacyjnego. W kolejnych wersjach następować będą kolejne interaktywne instrukcje.

JobRouter Sign

Nowe funkcje dla wygodniejszego podpisywania

JobRouter Sign® to moduł integrujący podpisy elektroniczne z platformą JobRouter. Umożliwia generowanie zadań podpisania dokumentu z dowolnego procesu i umożliwia podpisywanie dokumentów zarówno przez użytkowników JobRouter®, jak i przez strony zewnętrzne.

Moduł został wprowadzony wraz z wersją JobRouter® 5.0 i od tego czasu użytkownicy mogą mieć indywidualne dokumenty Word podpisane przez dowolną liczbę wewnętrznych i zewnętrznych sygnatariuszy prostymi, zaawansowanymi lub kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. Moduł został później rozbudowany, dzięki czemu można teraz również podpisywać dowolne dokumenty PDF.

Dodatkowe funkcje są teraz dodawane w JobRouter® 5.2:

JobRouter Sign

Nowe funkcje dla wygodniejszego podpisywania

JobRouter Sign® to moduł integrujący podpisy elektroniczne z platformą JobRouter. Umożliwia generowanie zadań podpisania dokumentu z dowolnego procesu i umożliwia podpisywanie dokumentów zarówno przez użytkowników JobRouter®, jak i przez strony zewnętrzne.

Moduł został wprowadzony wraz z wersją JobRouter® 5.0 i od tego czasu użytkownicy mogą mieć indywidualne dokumenty Word podpisane przez dowolną liczbę wewnętrznych i zewnętrznych sygnatariuszy prostymi, zaawansowanymi lub kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. Moduł został później rozbudowany, dzięki czemu można teraz również podpisywać dowolne dokumenty PDF.

Dodatkowe funkcje są teraz dodawane w JobRouter® 5.2:

Cechy:

 • Wsparcie grupowych podpisów: umożliwiliśmy umieszczanie jednocześnie kilka podpisów dla każdego dokumentu. Podpisy mogą być wstawiane zarówno pojedynczo, jak i jednocześnie.
 • Obsługa wielu dokumentów w jednej kopercie: teraz możliwe jest dołączanie wielu dokumentów do procesu podpisywania jednocześnie.

Scenariusze użytkowania:

 • Podpisywanie wielostronicowej umowy z każdej strony.
 • Podpisywanie dokumentu umowy wraz z załącznikami w jednym procesie, na przykład umowy o pracę, polityki IT i umowy dotyczące pojazdów służbowych.

Cechy:

 • Wsparcie grupowych podpisów: umożliwiliśmy umieszczanie jednocześnie kilka podpisów dla każdego dokumentu. Podpisy mogą być wstawiane zarówno pojedynczo, jak i jednocześnie.
 • Obsługa wielu dokumentów w jednej kopercie: teraz możliwe jest dołączanie wielu dokumentów do procesu podpisywania jednocześnie.

Scenariusze użytkowania:

 • Podpisywanie wielostronicowej umowy z każdej strony.
 • Podpisywanie dokumentu umowy wraz z załącznikami w jednym procesie, na przykład umowy o pracę, polityki IT i umowy dotyczące pojazdów służbowych.

Office Viewer

Otwieraj i edytuj zarchiwizowane dokumenty w Office Online

Za pomocą przeglądarki Office Viewer (moduł JobLink for Office) możesz połączyć JobRouter® z Microsoft Office Online. Pozwala to na edycję dokumentów pakietu Office, które są przechowywane w JobRouter® online w przeglądarce, w programie Word, Excel itp. Integracja z Microsoft 365 (dawniej Office 365) jest możliwa przy instancji JobRouter® hostowanej w naszej chmurze. W przypadku instalacji lokalnej można podłączyć serwer Office Online.

Office Viewer został po raz pierwszy wydany w JobRouter® 5.1. Dzięki Umożliwił przeglądanie i edytowanie dokumentów Office w przeglądarce, które są dołączone do procesów, a także wspólne edytowanie, na przykład w celu modelowania procesów tworzenia dokumentów.

JobRouter® 5.2 dodaje teraz możliwość otwierania i edytowania dokumentów Office przechowywanych w zintegrowanym systemie archiwizacji JobRouter® (JobArchive) przy użyciu widoków archiwum w Office Online.

Office Viewer

Otwieraj i edytuj zarchiwizowane dokumenty w Office Online

Za pomocą przeglądarki Office Viewer (moduł JobLink for Office) możesz połączyć JobRouter® z Microsoft Office Online. Pozwala to na edycję dokumentów pakietu Office, które są przechowywane w JobRouter® online w przeglądarce, w programie Word, Excel itp. Integracja z Microsoft 365 (dawniej Office 365) jest możliwa przy instancji JobRouter® hostowanej w naszej chmurze. W przypadku instalacji lokalnej można podłączyć serwer Office Online.

Office Viewer został po raz pierwszy wydany w JobRouter® 5.1. Dzięki Umożliwił przeglądanie i edytowanie dokumentów Office w przeglądarce, które są dołączone do procesów, a także wspólne edytowanie, na przykład w celu modelowania procesów tworzenia dokumentów.

JobRouter® 5.2 dodaje teraz możliwość otwierania i edytowania dokumentów Office przechowywanych w zintegrowanym systemie archiwizacji JobRouter® (JobArchive) przy użyciu widoków archiwum w Office Online.

Cechy:

 • Dokumenty pakietu Office można otwierać i bezpośrednio edytować w Office Online za pomocą widoków archiwalnych. Dotyczy to zarówno dokumentów głównych, jak i podpiętych załączników.
 • Dokumenty są zablokowane do edycji, więc nikt inny nie może w tym czasie zmieniać dokumentów i przechowywać ich w nowych wersjach w archiwum po odblokowaniu.
 • Istnieje przegląd administratora dla zablokowanych dokumentów.
 • Istnieje możliwość wyświetlenia typu pliku zarchiwizowanego dokumentu bezpośrednio w widoku archiwum.
 • Obsługiwana jest również edycja zaszyfrowanych dokumentów.

Scenariusze użytkowania:

 • Bezpośrednia edycja zarchiwizowanych szablonów, m.in. wzory umów lub prezentacje.
 • Bezpośrednia edycja zarchiwizowanych raportów Excel
 • Aktualizacja archiwalnych wytycznych, instrukcji, instrukcji pracy itp.
 • Archiwizacja i aktualizacja instrukcji lub innej dokumentacji

Cechy:

 • Dokumenty pakietu Office można otwierać i bezpośrednio edytować w Office Online za pomocą widoków archiwalnych. Dotyczy to zarówno dokumentów głównych, jak i podpiętych załączników.
 • Dokumenty są zablokowane do edycji, więc nikt inny nie może w tym czasie zmieniać dokumentów i przechowywać ich w nowych wersjach w archiwum po odblokowaniu.
 • Istnieje przegląd administratora dla zablokowanych dokumentów.
 • Istnieje możliwość wyświetlenia typu pliku zarchiwizowanego dokumentu bezpośrednio w widoku archiwum.
 • Obsługiwana jest również edycja zaszyfrowanych dokumentów.

Scenariusze użytkowania:

 • Bezpośrednia edycja zarchiwizowanych szablonów, m.in. wzory umów lub prezentacje.
 • Bezpośrednia edycja zarchiwizowanych raportów Excel
 • Aktualizacja archiwalnych wytycznych, instrukcji, instrukcji pracy itp.
 • Archiwizacja i aktualizacja instrukcji lub innej dokumentacji

Office Add-in

Bezpośrednie umieszczanie dokumentów w archiwum

JobRouter® oferuje dodatek Office, którego możesz użyć do przesyłania dokumentów na platformę z poziomu aplikacji Office. Obsługiwany jest zarówno Office w wersji desktopowej, jak i Office Online.

Dodatek pakietu Office został również niedawno wydany w wersji 5.1. W tej wersji można było przesyłać dokumenty z pakietu Office do Document Hub w JobRouter®.

Począwszy od JobRouter® 5.2, można teraz również korzystać z dodatkowej opcji archiwizacji dokumentów Office w JobArchive.

Office Add-in

Bezpośrednie umieszczanie dokumentów w archiwum

JobRouter® oferuje dodatek Office, którego możesz użyć do przesyłania dokumentów na platformę z poziomu aplikacji Office. Obsługiwany jest zarówno Office w wersji desktopowej, jak i Office Online.

Dodatek pakietu Office został również niedawno wydany w wersji 5.1. W tej wersji można było przesyłać dokumenty z pakietu Office do Document Hub w JobRouter®.

Począwszy od JobRouter® 5.2, można teraz również korzystać z dodatkowej opcji archiwizacji dokumentów Office w JobArchive.

Cechy:

 • Dokumenty biurowe (Word, Excel, PowerPoint) można przesyłać i przechowywać bezpośrednio w JobArchive używając tego dodatku.
 • Dopóki bieżący dokument jest otwarty, można tworzyć i przesyłać nowe wersje dokumentu.
 • Weryfikacja uprawnień odbywa się przy użyciu niestandardowych konfigurowalnych masek pamięci.

Scenariusze aplikacji:

 • Bezpośrednie przechowywanie dokumentów biurowych m.in. instrukcji, dokumentacji, raportów w Excel lub prezentacji PowerPoint, w archiwum za pomocą Office w wersji desktopowej lub Office Online.

Cechy:

 • Dokumenty biurowe (Word, Excel, PowerPoint) można przesyłać i przechowywać bezpośrednio w JobArchive używając tego dodatku.
 • Dopóki bieżący dokument jest otwarty, można tworzyć i przesyłać nowe wersje dokumentu.
 • Weryfikacja uprawnień odbywa się przy użyciu niestandardowych konfigurowalnych masek pamięci.

Scenariusze aplikacji:

 • Bezpośrednie przechowywanie dokumentów biurowych m.in. instrukcji, dokumentacji, raportów w Excel lub prezentacji PowerPoint, w archiwum za pomocą Office w wersji desktopowej lub Office Online.

SSO via SAML

SAML (Security Assertion Markup Language) to standardowy protokół przesyłania poświadczeń między dostawcą tożsamości (IdP) a aplikacją (internetową). Użytkownik jest uwierzytelniany za pośrednictwem dostawcy tożsamości, który przekazuje te informacje dowolnej liczbie podłączonych dostawców usług, umożliwiając w ten sposób jednokrotne logowanie (SSO). Ma to istotne zalety w porównaniu z logowaniem za pomocą użytkownika i hasła do poszczególnych aplikacji:

 • Dane dostępowe należy wprowadzić tylko raz w IdP
 • Dane dostępowe są utrzymywane i zarządzane centralnie
 • Wytyczne dotyczące haseł mogą być ustandaryzowane

W środowisku chmurowym SAML-SSO umożliwia użytkownikom integrację własnego Active Directory, m.in. za pośrednictwem ADFS lub Azure AD, zapewniając w ten sposób użytkownikom nieskomplikowany dostęp do zewnętrznych aplikacji SaaS.

Od wersji 5.2 JobRouter® obsługuje opcję uwierzytelniania przez SAML-SSO.

SSO via SAML

SAML (Security Assertion Markup Language) to standardowy protokół przesyłania poświadczeń między dostawcą tożsamości (IdP) a aplikacją (internetową). Użytkownik jest uwierzytelniany za pośrednictwem dostawcy tożsamości, który przekazuje te informacje dowolnej liczbie podłączonych dostawców usług, umożliwiając w ten sposób jednokrotne logowanie (SSO). Ma to istotne zalety w porównaniu z logowaniem za pomocą użytkownika i hasła do poszczególnych aplikacji:

 • Dane dostępowe należy wprowadzić tylko raz w IdP
 • Dane dostępowe są utrzymywane i zarządzane centralnie
 • Wytyczne dotyczące haseł mogą być ustandaryzowane

W środowisku chmurowym SAML-SSO umożliwia użytkownikom integrację własnego Active Directory, m.in. za pośrednictwem ADFS lub Azure AD, zapewniając w ten sposób użytkownikom nieskomplikowany dostęp do zewnętrznych aplikacji SaaS.

Od wersji 5.2 JobRouter® obsługuje opcję uwierzytelniania przez SAML-SSO.

Cechy:

 • Możliwość uruchomienia jednokrotnego logowania SAML oprócz już posiadanych możliwości uwierzytelniania.
 • Łączenie dowolnej liczby dostawców tożsamości. Określanie za pomocą wzorca, czy użytkownik powinien zostać przekierowany do dostawcy tożsamości w celu uwierzytelnienia, a jeśli tak, do którego dostawcy tożsamości.
 • Dla każdego dostawcy tożsamości określane jest indywidualnie, czy uwierzytelnieni użytkownicy, którzy nie istnieją jeszcze w JobRouter®, są tworzeni automatycznie.

Scenariusze wdrożenia:

 • Uwierzytelnianie we własnym Active Directory, nawet jeśli uwierzytelnianie Windows i LDAP nie jest możliwe.
 • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki jednokrotnemu logowaniu w całej firmie i (jeśli jest obsługiwane przez IdP) uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu
 • Jednokrotne logowanie do JobRouter®Cloud
 • Automatyczne tworzenie i aktualizacja użytkowników JobRouter® przez SAML

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) odnosi się do dowodu tożsamości użytkownika za pomocą kombinacji dwóch różnych, niezależnych składników (czynników). W środowisku aplikacji chmurowych uwierzytelnianie dwuskładnikowe często polega na wprowadzeniu użytkownika i hasła oraz dodatkowego kodu PIN. Jest on wysyłany e-mailem, SMS-em lub aplikacją Authenticator na urządzenie końcowe użytkownika w celu uwierzytelnienia.

Od JobRouter® 5.2 masz możliwość aktywacji uwierzytelniania dwuskładnikowego dla poszczególnych grup użytkowników lub dla wszystkich użytkowników.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) odnosi się do dowodu tożsamości użytkownika za pomocą kombinacji dwóch różnych, niezależnych składników (czynników). W środowisku aplikacji chmurowych uwierzytelnianie dwuskładnikowe często polega na wprowadzeniu użytkownika i hasła oraz dodatkowego kodu PIN. Jest on wysyłany e-mailem, SMS-em lub aplikacją Authenticator na urządzenie końcowe użytkownika w celu uwierzytelnienia.

Od JobRouter® 5.2 masz możliwość aktywacji uwierzytelniania dwuskładnikowego dla poszczególnych grup użytkowników lub dla wszystkich użytkowników.

Cechy:

 • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe regulowane za pomocą profili użytkownika
 • PIN via e-mail w standardzie dla 2FA
 • Dodatkowe czynniki (np. aplikacje SMS lub Authenticator) można zintegrować przez API

Application scenarios:

 • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki drugiemu czynnikowi w środowisku chmury
 • Zwiększone bezpieczeństwo dla poszczególnych grup użytkowników, m.in. administratorów lub pracowników HR
do góry