Przejdź do głównej treści

Wysoka skalowalność dzięki zintegrowanemu zarządzaniu danymi

Większa skuteczność procesów cyfrowych dzięki inteligentnemu i zintegrowanemu zarządzaniu danymi

Przejście na cyfrową pracę i cyfrowe procesy oznacza również zarządzanie wieloma danymi i maksymalne wykorzystanie istniejących narzędzi.

Miejsce pracy 4.0 wymaga ponownego zastanowienia zarówno ze strony przedsiębiorstwa, jak i dostawców cyfrowych narzędzi. Przepływ danych w firmie powinien być możliwie jak najbardziej ciągły oraz zrozumiały dla pracowników.

Platforma cyfryzacji JobRouter® oferuje więcej. Większa łatwość użytkowania dla zwiększenia zadowolenia pracowników, większa elastyczność, aby spełnić wymogi firmy i większa wydajność dla przyjemności z pracy!

Szybka integracja platformy JobRouter® z każdą strukturą korporacyjną jest naszym priorytetem. W ten sposób gwarantujemy, że użytkownicy JobRouter® czerpią natychmiastowe korzyści z zalet cyfryzacji i przekonują się, czym faktycznie jest wartość dodana cyfrowych narzędzi. Skalowalność i możliwość łączenia nie są dla nas tylko frazesami, ale są istotą współczesnej pracy. Cały czas rozwijamy naszą technologię i wznosimy ją na wyższy poziom.

Axel Ensinger
JobRouter
Axel Ensinger
Co-CEO
JobRouter AG

Dane są nowym złotem!

Z doświadczenia wiemy, że procesy biznesowe są kontrolowane w oparciu o dane. Około 70% tych procesów ma dostęp do podstawowych danych, takich jak centra kosztowe i dane klientów lub dostawców. Wcześniej procesy te były zarządzane przez dział IT lub projektanta procesów. To nie tylko pochłaniało dużo czasu, ale również obciążało zasoby i przeciążało procesy. JobRouter®, wraz z szeregiem funkcjonalności i modułów, oferuje inne podejście, aby przetwarzanie danych w różnych działach i systemach było wygodniejsze:

Proste, w pełni zintegrowane zarządzanie danymi podstawowymi z JobData

Dzięki modułowi JobData użytkownicy z wyspecjalizowanych działów mogą zarządzać danymi podstawowymi nawet nie mając wiedzy na temat baz danych. Jest to możliwe dzięki inteligentnemu systemowi uprawnień i ról oraz płynnemu interfejsowi między platformą JobRouter® a bazą danych.

Dzięki JobData możesz tworzyć nowe tabele, korzystać z już istniejących lub importować i eksportować struktury tabel oraz wszystkie zestawy danych przez Excel - gotowe do dalszego przetwarzania lub do wymiany pomiędzy systemami.

Proste, w pełni zintegrowane zarządzanie danymi podstawowymi z JobData

Dzięki modułowi JobData użytkownicy z wyspecjalizowanych działów mogą zarządzać danymi podstawowymi nawet nie mając wiedzy na temat baz danych. Jest to możliwe dzięki inteligentnemu systemowi uprawnień i ról oraz płynnemu interfejsowi między platformą JobRouter® a bazą danych.

Dzięki JobData możesz tworzyć nowe tabele, korzystać z już istniejących lub importować i eksportować struktury tabel oraz wszystkie zestawy danych przez Excel - gotowe do dalszego przetwarzania lub do wymiany pomiędzy systemami.

do góry