Przejdź do głównej treści

Wysoka skalowalność dzięki zintegrowanemu zarządzaniu danymi

Większa skuteczność procesów cyfrowych dzięki inteligentnemu i zintegrowanemu zarządzaniu danymi

Przejście na cyfrową pracę i cyfrowe procesy oznacza również zarządzanie wieloma danymi i maksymalne wykorzystanie istniejących narzędzi.

Miejsce pracy 4.0 wymaga ponownego zastanowienia zarówno ze strony przedsiębiorstwa, jak i dostawców cyfrowych narzędzi. Przepływ danych w firmie powinien być możliwie jak najbardziej ciągły oraz zrozumiały dla pracowników.

Platforma cyfryzacji JobRouter® oferuje więcej. Większa łatwość użytkowania dla zwiększenia zadowolenia pracowników, większa elastyczność, aby spełnić wymogi firmy i większa wydajność dla przyjemności z pracy!

Szybka integracja platformy JobRouter® z każdą strukturą korporacyjną jest naszym priorytetem. W ten sposób gwarantujemy, że użytkownicy JobRouter® czerpią natychmiastowe korzyści z zalet cyfryzacji i przekonują się, czym faktycznie jest wartość dodana cyfrowych narzędzi. Skalowalność i możliwość łączenia nie są dla nas tylko frazesami, ale są istotą współczesnej pracy. Cały czas rozwijamy naszą technologię i wznosimy ją na wyższy poziom.

Axel Ensinger
JobRouter
Axel Ensinger
Co-CEO
JobRouter AG

Dane są nowym złotem!

Z doświadczenia wiemy, że procesy biznesowe są kontrolowane w oparciu o dane. Około 70% tych procesów ma dostęp do podstawowych danych, takich jak centra kosztowe i dane klientów lub dostawców. Wcześniej procesy te były zarządzane przez dział IT lub projektanta procesów. To nie tylko pochłaniało dużo czasu, ale również obciążało zasoby i przeciążało procesy. JobRouter®, wraz z szeregiem funkcjonalności i modułów, oferuje inne podejście, aby przetwarzanie danych w różnych działach i systemach było wygodniejsze:

Proste, w pełni zintegrowane zarządzanie danymi podstawowymi z JobData

Dzięki modułowi JobData użytkownicy z wyspecjalizowanych działów mogą zarządzać danymi podstawowymi nawet nie mając wiedzy na temat baz danych. Jest to możliwe dzięki inteligentnemu systemowi uprawnień i ról oraz płynnemu interfejsowi między platformą JobRouter® a bazą danych.

Dzięki JobData możesz tworzyć nowe tabele, korzystać z już istniejących lub importować i eksportować struktury tabel oraz wszystkie zestawy danych przez Excel - gotowe do dalszego przetwarzania lub do wymiany pomiędzy systemami.

Proste, w pełni zintegrowane zarządzanie danymi podstawowymi z JobData

Dzięki modułowi JobData użytkownicy z wyspecjalizowanych działów mogą zarządzać danymi podstawowymi nawet nie mając wiedzy na temat baz danych. Jest to możliwe dzięki inteligentnemu systemowi uprawnień i ról oraz płynnemu interfejsowi między platformą JobRouter® a bazą danych.

Dzięki JobData możesz tworzyć nowe tabele, korzystać z już istniejących lub importować i eksportować struktury tabel oraz wszystkie zestawy danych przez Excel - gotowe do dalszego przetwarzania lub do wymiany pomiędzy systemami.

JobMind Head - automatyczny odczyt informacji o fakturze

Faktury są coraz częściej otrzymywane i przesyłane w formie elektronicznej. Aby umożliwić płynne przetwarzanie faktur cyfrowych JobRouter® oferuje moduł JobMind Head.

JobMind Head automatycznie odczytuje wszystkie dane nagłówkowe faktury i przesyła je bezpośrednio do procesu JobRouter®. W ten sposób ustalane są takie informacje, jak numer faktury, data faktury, numer zamówienia i zafakturowane kwoty.

JobMind Head - automatyczny odczyt informacji o fakturze

Faktury są coraz częściej otrzymywane i przesyłane w formie elektronicznej. Aby umożliwić płynne przetwarzanie faktur cyfrowych JobRouter® oferuje moduł JobMind Head.

JobMind Head automatycznie odczytuje wszystkie dane nagłówkowe faktury i przesyła je bezpośrednio do procesu JobRouter®. W ten sposób ustalane są takie informacje, jak numer faktury, data faktury, numer zamówienia i zafakturowane kwoty.

JobOrder Match - inteligentne dopasowywanie faktury i zamówień

It is often difficult to maintain an overview. Does the invoice correspond to the goods or services ordered, is a product missing or are there discounts that have not been taken into account? The digitalization of accounts payabel invoices makes things easier, but often the comparison is still carried out manually - and in the worst case this costs more than just time.

The JobRouter® module JobOrder Match makes it possible to assign items of an incoming invoice to match items of a purchase order or goods receipt. As an assignment dialog, it works with extracted header and line-item data from the recognition of OCR systems.

JobOrder Match - inteligentne dopasowywanie faktury i zamówień

It is often difficult to maintain an overview. Does the invoice correspond to the goods or services ordered, is a product missing or are there discounts that have not been taken into account? The digitalization of accounts payabel invoices makes things easier, but often the comparison is still carried out manually - and in the worst case this costs more than just time.

The JobRouter® module JobOrder Match makes it possible to assign items of an incoming invoice to match items of a purchase order or goods receipt. As an assignment dialog, it works with extracted header and line-item data from the recognition of OCR systems.

do góry