Przejdź do głównej treści

Zarządzanie umowami z JobRouter©

Rejestruj dane automatycznie oraz zarządzaj umowami i edytuj je centralnie przez platformę cyfrowej automatyzacji procesów JobRouter®

Szablon zarządzania umowami JobRouter® śledzi i zarządza klauzulami umów, warunkami, zobowiązaniami i kluczowymi etapami przez określony lub nieokreślony czas. Dzięki temu możesz zwiększyć swoje własne korzyści umowne i zmniejszyć ryzyko. Zarządzanie umowami to połączenie procesów, modułu JobSelect (raportowania) i konfiguracji archiwów. Nie obejmuje ono tworzenia umów.

Zalety zautomatyzowanego zarządzania umowami

 • zapewnienie zgodności z warunkami i zmniejszenie ryzyka
 • mniejsze straty przychodu i koszty administracyjne
 • większa akceptacja użytkowników
 • większa elastyczność umowna
 • więcej przypadków przedłużania umowy
 • większa przejrzystość, zgodność, ochrona i kontrola

dzięki szablonowi zarządzania umowami JobRouter® (Contract Management) możesz niezawodnie zarządzać swoimi umowami i zapewniać zgodność! Szablon zostanie zainstalowany w ciągu czterech godzin, następnie skonfigurowany i w ciągu kolejnych czterech godzin będzie gotowy do pracy! W każdej chwili możesz wprowadzić dodatkowe zmiany.

Czym jest Szablon Zarządzania Umowami (Contract Management Template)?

Archiwizacja umów

Zeskanowane dane są rejestrowane przy pomocy procesu zarządzania umowami wraz ze wszystkimi ważnymi metadanymi. Obejmują one np. numer umowy, rodzaj umowy, datę rozpoczęcia, czas trwania, zakończenie umowy, terminy, przypomnienia i koszty itd.

Załączniki

Istnieje oczywiście możliwość dołączania do umów dodatkowych dokumentów. Nieważne jest to, czy jest to przedłużenie umowy, komunikacja mailowa czy na przykład plik .zip. Wszystkie dokumenty mogą być zapisywane zgodnie ze standardami audytorskimi w odpowiednim archiwum JobArchive.

Koncepcja praw

Do każdej umowy można przypisać trzy różne poziomy autoryzacji: właściciel, osoba odpowiedzialna i odbiorca. Ze względu na różnorodność praw każdy poziom ma inny wgląd w poszczególne umowy.

Uwagi

Dla każdej umowy można przechowywać indywidualne komentarze oznaczone znacznikiem czasowym, które wykorzystywane są jako pewnego rodzaju „notatki służbowe”.

Przypomnienia mailowe

JobRouter® w odpowiednim czasie informuje mailowo o wszystkich umowach, dla których zbliża się termin automatycznego przedłużenia. Dzięki temu możesz śledzić bieżące umowy i nie przegapisz żadnych ważnych terminów.

Przesyłanie umów

Wszystkie umowy i załączniki mogą zostać opcjonalnie przesłane drogą mailową. Nie jest wymagana domyślna skrzynka mailowa - wykorzystywane są tylko zasoby dostępne w JobRouter®. Co więcej JobRouter® rejestruje, kto i kiedy otrzymał dane dokumenty.

Przesyłanie anulacji

Proces ten umożliwia wszystkim użytkownikom z kategorii „Właściciel” tworzenie powiadomień o anulacji i przesyłanie ich do partnerów umowy w formacie PDF. Taka anulacja może również zostać dołączona do umowy jako plik PDF.

Co chcesz teraz zrobić?

 • Kup Solution Template (szablon rozwiązań)

  Nie chcesz już dłużej czekać? Ten proces jest dostępny jako gotowe do wykorzystania i wdrożenia rozwiązanie. Szybko i w prosty sposób dostosujemy standardową wersję do Twoich wymagań i struktury Twojego przedsiębiorstwa.

 • Zastosowania

  Zautomatyzowane zarządzanie umowami

  Optymalnie określony proces zarządzania umowami wspiera cały cykl życia klienta, ponieważ obejmuje wszystkie kroki, które zawierają, przetwarzają lub wymagają danych umownych.

do góry