Skip to main content

Başarının kesin reçetesi

Proje yönetimi

İster Almanya'da, ister yabancı ülkede olsun, bir laboratuvarın günlük işini, düzenlenmiş süreçler, yüksek otomasyon seviyeleri ve devasa veri miktarları belirlemektedir. Verilen her rahatsızlık analiz işletmesinin döngüsüne bir zehir gibi etki etmektedir. Bu nedenle laboratuvar teşhis araçları üreticisi EUROIMMUN, BT alanında müşteri laboratuvarı için yeni cihazların uygulanmasında panzehir olarak JobRouter®'a güvenmektedir. İş akışı yönetim sistemi, uzmanların yeni projeleri hızlı, koordineli ve değiştirilmeye karşı güvenli şekilde gerçekleştirmeleri için yardımcı olmaktadır. Müşterileri de olumlu yönde etkileyen bir reçetedir.

EUROIMMUN şirketinde bilgisayar bilimi müşteri projeleri & danışmanlık ve yazılım kalite güvencesi departmanlarının yöneticisi Henrik Heller, "Pozitif bir bulgu elde ettiğimizde, bu bulgu hasta için önce iyi bir şeyi ifade etmemektedir", diyor. Tedavi eden doktor tarafından doğru terapinin seçimi için tüm dünyada In Vitro Diyagnostik kilit bir rol oynamaktadır. Romatizma veya enfeksiyon hastalıklarındaki otoimmün hastalıkların da teşhisi için öncelikle enzim bağışıklık testlerinin uygulanması gibi.

Yorulmak bilmeyen araştırma ruhu

Bu testlerin dünya çapında en büyük ve en kapsamlı deposu, BIPCHIP'i bulan kuruluş EUROIMMUN'dan gelmektedir. Lübeckli'lerin dinlenmeksizin üzerinde uğraştıkları bir başarı. Aksine: Tıbbi teşhis için pazara sürekli yeni test sitemleri sunmaktadırlar. Böylece EUROIMMUN Ocak ayı sonu dünya çapında, Zika virüsü ile enfeksiyonların serolojik teşhisi için ilk spesifik testleri piyasaya sürmüştür. Bu testler EUROIMMUN AG şirketinin bilim adamları tarafından geliştirilmiş ve WHO Arbovirüsler ve Hemorajik Ateş Virüsleri İş Birliği Merkezi (WHOCC) ile Hamburg'da değerlendirilmiştir. Bunlar ilgili araştırmaların çerçevesinde Brezilya'da kullanılacak ve Zika virüsü enfeksiyonlarının güvenli teşhisi açısından önemli bir katkı sağlayacaktır.

Bilgi teknolojisi reseptörlerinin incelenmesi

EUROIMMUN, madde analizinin yanı sıra laboratuvar işletmecilerini laboratuvar süreçlerinin otomasyonuna dair altyapı ile de desteklemektedir (cihazlar ve yazılım). Buna bilgisayar destekli mikroskopi ve akıllı pipetleme için sistemler de dahildir. Laboratuvarların da ekonomik açıdan verimli çalışmaları gerektiğinden, diyagnostik laboratuvarında otomasyon derecesi gittikçe artmaktadır. Taleplerini, "Laboratuvarlardaki BT manzaraları zorlu olabiliyor. Birbiriyle görüşmesi gereken çok sayıda platform var", şeklinde vurguluyor bilgisayar uzmanı Heller. Özel yazılım EUROLabOffice®, aynı bir tercüman gibi görev yapıyor ve bünyesinde bulundurduğu cihazları müşterideki laboratuvar bilgi sistemleri ile birbirine bağlıyor. Uygulama kağıt, zaman ve dokümantasyon işinden tasarruf edilmesine ve yüksek güvenlik ve kalitesinden ödeün vermeden daha yüksek verime ulaşılmasına yardımcı oluyor.

Her yeni proje, müşteri laboratuvarında detaylı bir iş akışı kabul süreci ile başlıyor. 2014 yılının Nisan ayından beri protokol verileri doğrudan JobRouter® İş Akışı Yönetim Sistemi'ne aktarılmakta ve proje yönetiminde şeffaflık ve izlenebilirlik sağlanmaktadır. Bu BT departmanının ilk uygulaması değil. Destek işleminde bundan bir yıl önce JobRouter®'a geçiş yapılmış ve bir bildiri sistemi ile optimize edilmişti.

JobRouter® ile diğer sistemlerin arasındaki en temel fark, iş akışı yönetim sisteminde sona gelene kadar detaylı bir şekilde en derinlere doğru kazı yapılmasının gerekli olabileceğidir. Bu durumda bile bir programlama işlemi yapmadan bir çözüm geliştirebilirsiniz. Temel bileşenleri sizi kendi uygulamanız için çok hızlı bir şekilde hedefe ulaştırıyor, bu en azından bende böyle. Ayrıca JobSelect modülünü de çok şık bulduğumu söylemeliyim, çünkü modül, sonradan araştırma yapmama gerek kalmadan veri gruplarından alıntılar ve listeler oluşturabiliyor.

Henrik Heller
Henrik Heller
Müşteri Projeleri Danışmanlık ve Yazılım Kalite Güvencesi departmanlarının müdürü
EUROIMMUN AG

Önceliklere sahip tedavi standardı

EUROIMMUN yazılımı müşteri laboratuvarında ne yapıyor ise, JobRouter® İş Akışı Yönetim Sistemi de bunu BT alanında gerçekleştiriyor: Düzen, açıklık ve standartlara uyum. Grafiksel kullanıcı yüzeyi ve derin konfigürasyon olanakları, kullanıcıları programlama işi yapmaktan kurtarıyor!

JobRouter® ile Proje Yönetimine geçerken, üç hedef temel vardı

 • Her zaman ve her yerden proje durumuna bir genel bakış oluşturulabilmelidir.
 • Sorumluluklar kesin olarak belirlenmelidir.
 • Alman ve ayrıca uluslararası hukuk uyarınca zorunlu dokümantasyonlar, buna TÜV ve Amerikan FDA standardı da dahil olmak üzere, bağlayıcı şekilde gerçekleştirilmelidir.

Hemen iki hafta sonra ilk test aşaması

EUROIMMUN, dahili diyagnoz laboratuvarında belirsiz tanılara dair doktorlara ve hastalara ekspertizleri ile destek veriyor.
EUROIMMUN, dahili diyagnoz laboratuvarında belirsiz tanılara dair doktorlara ve hastalara ekspertizleri ile destek veriyor.

Dört çalışandan oluşan bir proje ekibi önce bir adım diyagramı belirledi: Kimin hangi görevi ve bunun için neye ihtiyacı vardır? Kim hangi bilgileri girmelidir? Münferit adımlar arasında hangi oyun kuralları geçerlidir ve kime bilgilendirme yapılacaktır? Standart sapmalar için hangi eskalasyon düzeyleri önemlidir? Bir hafta sonra tasarım bitmiş, iki hafta sonra da her adım için diyaloglar şekillendirilmiş ve süreç için kurallar belirlenmişti. Bir kaç gün sonra ilk müşteri projesi girildi. 230 müşteri projesi sonrasında ise bilgisayar uzmanları beşinci sürümde çalışıyorlar. Tekrar eden süreç ile süreç adımları sadece uyumlandırılmaya, optimize edilmeye ve yazılmaya devam ediliyor. "JobRouter® ile tüm gerekli konfigürasyonları bir şey programlamak, beklemek zorunda kalmadan kendim şekillendirebiliyorum, bu çok keyifli" şeklinde özetliyor Henrik Heller.

JobRouter® ile gerekli tüm konfigürasyonları hiçbir şey programlamak zorunda kalmadan, beklemek zorunda kalmadan kendi başıma tasarlayabiliyorum ki bu gerçekten çok hoş.

Henrik Heller
Henrik Heller
Müşteri Projeleri Danışmanlık ve Yazılım Kalite Güvencesi departmanlarının müdürü
EUROIMMUN AG

Müşteriye profesyonel ziyaretler

Antikorlarla virüs
Antikorlarla virüs

Departman yöneticisi Heller "Teknisyenlerimiz müşteri karşısına profesyonel şekilde çıkmaları ve ellerinde daima doğru bilgileri bulundurmaları bizim için çok değerlidir" diyor. "Müşteriler bir projenin sağlam şekilde yürüyüp yürümediğini anlıyorlar." Standartlaştırılmış süreçler ve sıkı önceliklendirme sayesinde bu şöyle gerçekleşmektedir: Müşteri laboratuvarındaki ilk ziyaretin inceleme sonuçları detaylı biçimde tutanağa geçirilir. Takip eden değerlendirmede iş adımları, yeni analiz cihazlarının kurulumları, yazılım arayüzleri ve müşteriye özel olası bireyselleştirmeler belirlenir. Hedef, laboratuvarın daha yüksek otomasyona ve daha fazla verimliliğe erişmesine yardımcı olmaktır. İş akışı yönetim sistemi, kuralları ve diyalogları ile hiçbir şeyin aynı Kuzey Almanya'da söylendiği gibi "dışarı dökülmemesini" sağlamaktadır. Proje kapsamına göre örneğin yapılabilirlik kontrolleri, onaylar, proje atamaları ve kilometre taşları için eskalasyon düzeyleri belirlenmektedir.

Bir bakışta JobRouter® ile proje yönetiminin avantajları

 • Programlama tecrübesi olmadan süreçlerin, diyalogların ve kuralların tasarlanmasına izin verir.
 • Proje yönetimini verimli ve daha hızlı kılar, zamandan ve böylece maliyetlerden de tasarruf ettirir.
 • Sorumlulukları, onay ve onaylama süreçlerini otomatik ve şeffaf şekilde düzenler.
 • Standart süreçlerin net bir biçimde önceliklendirilmesine, belirlenmesine ve işlenmesine olanak verir.
 • Kaynakların ve kapasitelerin optimum şekilde planlanmasına ve uyumlandırılmasına yardımcı olur.
 • Bir tıklamayla her zaman ve her yerde güncel proje durumunu gösterir.
 • Alıntılar, detaylı görüntüler ve ayrıca genel bakışlar oluşturur.
 • Kalite yönetim standartları ve hedeflerine uyulmasını sağlar.
 • İşlem protokollerini süreçlere bağlar ve bunları arşivler.
 • Versiyon verileri sayesinde takip edilebilirliği kolaylaştırır.
 • Sorunsuz bir şekilde her sistem ortamına entegre edilebilir.

Teşhisten faturalamaya kadar tüm işlemler üzerinde hakimiyeti sağlar

Şimdi cihaz satış bölümü, belki de alt kıtada, doğrudan müşteriye verilecek veya bir yurt dışı distribütörü üzerinden gerçekleşecek teklif hazırlama işlemi için tüm verilere sahiptir. Teklifin kabul edilmesinden sonra bir proje sorumlusu belirlenir ve bu sorumlu kişi müşteriye gider, kurulumu ve konfigürasyonu yerinde yapar. Çok sayıda protokol bu işleme eşlik eder. Bunlar JobRouter® 'da ilgili süreç adımına bağlanır ve daha sonra arşivlenir. Beraberinde paralel yazılan versiyon verileri takip edilebilirliği kolaylaştırır. Projenin tamamlanmasından sonra cihaz satış bölümü faturalama işlemi için bilgileri alır. "Beklentilerimiz sadece raporlama alanında değil, her alanda umduğumuzdan fazlasıyla karşılandı" şeklinde açıklıyor Heller. "Bir düğme ile projelerimin durumuna hakim olabilmem, işimi belirgin bir biçimde kolaylaştırdı.”

Proje detayları

Müşteri
EUROIMMUN AG, Lübeck
Branş
Biyoteknoloji
Personel sayısı
Dünya çapında 14 yerleşim yerinde 2.000 ün üzerinde
İşlemler
Günde 1 işlem
Veri bankası
Microsoft SQL Server
Özellikler
Dahili bir ERP sistemine, CRM sistemine, işbirliği yazılımına ve dolaylı olarak sipariş yönetimine bağlantılı
Devam eden süreçler
Destek süreci, proje yönetimi

Şirketinin kısaca profili EUROIMMUN AG

EUROIMMUN, otoimmün hastalıkların, enfeksiyonların ve alerjilerin tespiti hem de analitlerin incelenmesi ve moleküler biyolojik tanılar için tıbbi laboratuvar teşhisine yönelik ayıraçlar üreten bir kuruluş . Alanında uluslararası pazar liderlerinden biri olan şirket, modern, kısmen dünya çapında patentli üretim yöntemleri ve mikroanaliz teknikleri temel almaktadır. 1987 yılında limited şirket olarak kurulduktan sonra EUROIMMUN AG, yapısını 2002 yılında anonim şirkete dönüştürmüştür. Laboratuvar tanı ürünlerinde uzmanlaşmış EUROIMMUN AG’nin merkezi Lübeck kentindedir ve 14 ülkede 2000’in üzerinde çalışanı vardır. 2014 yılında, WirtschaftsWoche dergisinin oluşturduğu, Almanya’nın en yenilikçi orta ölçekli şirketler listesinde 3. sırada yer almıştır. 2015 yılının Mart ayında işveren değerlendirme portali KUNUNU, EUROIMMUN AG şirketini Almanya’ da Kadın Dostu olan 10 şirketten biri olarak seçmiştir.

yukarı